top of page

Waarom de Coronapas hier zal blijven – tot we onze samenleving terug in handen nemen

In de politiek bestaat een oeroude truuk, die nog steeds veelvuldig wordt toegepast. Wil je er een maatregel doorkrijgen die ongewenst is door de meerderheid van de bevolking, of zelfs tegenstrijdig met de wet, dan moet je je maatregel in de loop van een beperkte tijd voorstellen als dé Oplossing. De oplossing van een Groot Probleem, dat je eerst zelf creëert. Daarbij hebben de reguliere media dan een hoofdrol.Wat zagen we de laatste twee weken in België bijvoorbeeld gebeuren? Er werd een grote focus gelegd op het Probleem van Brussel, met name de aanwezigheid van enkele tientallen mensen met corona op de Intensieve Zorg in het Brusselse Gewest. En dit op een bevolking van zo’n 1,2 miljoen. Journalisten hadden het over Brusselse ziekenhuizen die 'vol stroomden' en al ‘volzet’ waren.


Dit op een moment dat slechts zo’n 1 op 80 à 100 Brusselse overlijdens gebeurden mét een positieve test; 98 à 99% van de overlijdens heeft momenteel dus niks met corona te maken. Tegelijk was er heel wat heisa over onduidelijke cijfers her en der die zouden aantonen dat bijna alle covid-gehospitaliseerden ‘niet-gevaccineerd’ zouden zijn. Dat al wie nog geen twee weken voorbij de tweede prik zit, als ‘ongevaccineerd’ wordt bestempeld, of dat geprikten nog amper worden getest, werd meestal niet vermeld. Maar dit terzijde.


Daarna was het de tijd voor enkele politieke waterdragers om een mediaspelletje te spelen. De socialistische ministerpresident van Brussel, Rudi Vervoort, stelt eind augustus voor om ‘Brussel te redden’, middels het invoeren van een coronapas voor de horeca. Dit zogezegd om de vaccinatiegraad in Brussel te verhogen.


Politiek spel


Zijn Waalse socialistische chef Paul Magnette pleit vervolgens voor een algemene vaccinatieplicht, hierin bijgestaan door liberaal boegbeeld Gwendolyn Rutten. Meteen krijgen ze te horen dat dat helemaal niet wettelijk is, en eigenlijk wisten ze dat natuurlijk al. Ook dàt is een politieke truuk: iets onmogelijks eisen om een bepaalde agenda te sturen. De Vlaamse socialistische partijvoorzitter Conner Rousseau mocht daarna binnenkoppen door te pleiten een coronapas in Vlaanderen, om die ‘egoïstische’ niet-geprikten een hak te zetten én de geprikten alsnog hun vrijheid te geven, waar ze al zo lang achter snakken.


En dan mag de christendemocratische minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, eindelijk het podium opkomen, en de Oplossing aanreiken. Brussel mag voor haar de coronapas invoeren, en haar scholieren verplichten een ganse dag het mondmasker aan te doen. Dit om de Brusselaars aan te zetten zo rap mogelijk hun prik te gaan halen. En het flink geprikte Vlaanderen krijgt géén coronapas…. Althans zolang de besmettingscijfers niet stijgen. Of tot er een variant opduikt die wat resistenter is tegen de prik. Dàn, ja dàn, mag een coronapas ook in Vlaanderen voor haar. Intussen beseft het kleinste kind dat de cijfers in september-oktober flink zullen stijgen, zoals ze dat overal in Europa ook deden vorig jaar. Corona is in Europa voornamelijk een seizoensvirus, die gaat liggen in de zomer, en opflakkert rond oktober en maart. Het feit dat er nu al zoveel mensen geprikt zijn, zal daar wellicht niet veel aan veranderen. Wie geprikt is, geraakt immers nog altijd besmet, zij het vaak met minder symptomen, en kan nog steeds de besmetting doorgeven.


Dit politieke spel wordt momenteel werkelijk overal in Europa gespeeld: Ierland, VK, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Italië, Nederland, etc. En ook buiten Europa. Het pasje komt er zogezegd omwille van de Volksgezondheid, maar die argumenten lijken héél makkelijk te doorprikken. In Europa werden de pasjes (“Covid Safe Ticket, Green Pass, Health Pass, Coronapas,….”) in eerste instantie ingevoerd om landen en regio’s te beschermen tegen besmette reizigers. De Franse president Macron voerde het vervolgens in om zogezegd de vaccinatiegraad in zijn land te verhogen. In het VK willen ze de jeugd zogezegd plezieren met pasjes voor discotheken en evenementen. In Nederland vindt minister Hugo De Jonge dat ongeprikten de toegang tot terrasjes moet worden verboden, zolang ze zich niet massaal laten prikken (“want onze IC’s kunnen de behandeling van ongeprikten niet aan”).


Frappant hierbij is ook, dat het enerzijds onomstotelijk vast staat dat wie ooit besmet is geweest, meestal voor heel wat jaren flink immuun is, en veel beter scoort dan wie geprikt is, maar dat een doorgelopen besmetting anderzijds géén uitzondering verleent op de coronapas. Dat alleen al toont de absurditeit aan van die pas in het kader van Volksgezondheid. Vermoedelijk zit er dan ook een àndere agenda achter.


Handen in onschuld wassen

Het pasjessysteem lijkt ook heel makkelijk uit te zwermen buiten de horeca om. Zo zorgde Macron begin augustus meteen voor een ‘Verboden Toegang voor Ongeprikten’ voor horeca, cinema, zwembaden, musea, cultuurhuizen, evenementen, publiek transport, en zelfs winkelketens. In Italië wordt je zonder prik zelfs gebannen uit het hoger onderwijs. En onze Conner Rousseau droomt zelfs van pasjes bij huwelijksfeesten. Vrijheid van beweging, vereniging, mening,… zijn nochtans grondrechten die verankerd zijn in onze Grondwetten en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.


En dan is er nog de geldigheidsduur van het coronapasje…. Dat is soms een half jaar geldig, soms negen maand. Tot het volgende boostervaccin klaar is (met updates en zonder degelijke controle). Wie die derde, vierde, vijfde spuit dan weigert, geraakt ook de cinema niet meer binnen. Vraag maar aan de Israëli’s.


Een andere boeiende tendens, wanneer je de coronapas-discussies bekijkt in de diverse landen, is dat het eigenlijk bijna nooit de overheid is die de manifeste discriminatie van ongeprikten afdwingt. Neen, het is de privé die onder druk wordt gezet om haar medeburgers te bannen uit het sociale, culturele en economische leven en op die manier hun grondrechten te ontnemen. Scholen, werkgevers, horeca, zwembaden, cinema’s, natuurparken, campings, evenementen, theaterzalen, etc. Doen laatstgenoemden dit niet, dan mogen ze zich geregeld verwachten aan monsterboetes, sluitingen en hoofdelijke aansprakelijkheid bij ziekte en dood na besmetting. Maar intussen kunnen de overheden hun handen in onschuld wassen. Formeel doet de overheid niet mee aan discriminatie en pestgedrag van mensen die zich niet wensen te laten prikken met een voorwaardelijk goedgekeurde, experimentele spuit.


Shock doctrine


Burgers, en niet de overheid, worden dus elkanders ‘Geheime Politie’, zoals gebruikelijk in een totalitaire samenleving, en toegang tot het socioculturele en economische leven wordt dus ‘voorwaardelijk’. Voorlopig is die voorwaarde de Prik, of je Ziektestatus, maar die valt in zeer weinig tijd uit te breiden, zoals we intussen zien in China. De voorwaarde kan binnenkort dus bijvoorbeeld ook draaien om je ‘koolstofkrediet’ (“hoeveel kilometer reed je deze maand al met je auto?”). Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het binnen een jaar of wat langer vooral draaien om de voorwaarde van de “Burgerlijke gehoorzaamheid”, en dan zijn we, middels de Shock Doctrine van het coronavirus, razendsnel beland in het Sociaal Kredietsysteem dat intussen in voege is in ’s werelds grootste en machtigste totalitaire dictatuur, China.


Verlinden, Rousseau, Vervoort, Rutten, en hun machtiger buitenlandse collega’s, helpen mijns inziens actief mee aan het installeren van een quasi-mondiaal sociaal kredietsysteem met zeer sterke totalitaire tendenzen, al dan niet bewust. De technologie was al zover, en nu is er ook de politieke stormram, om zoveel mogelijk wereldburgers 24/7 te monitoren, te tracken en te tracen, en hen via buitengerechtelijke weg te bannen van de toegang tot sociaal leven, cultuur, werk, media, onderwijs en zelfs financiën. Want dat die coronapas binnenkort gelinkt wordt aan je bankkaart en je sociale media-gebruik, staat in de sterren geschreven. In China merken we nu bijvoorbeeld al dat het heel wat burgers verboden wordt te reizen, nadat ze wat kritische stukjes plaatsten via sociale media, of ander 'asociaal gedrag' vertoonden.


Supranationaal niveau


Waarom hoor ik journalisten nooit de vraag stellen hoe LANG dat coronapasje dan in voege zal blijven? Het gaat dus wellicht véél verder dan een soort machtsovername van onze volksgezondheid door Big Pharma, die via een vaxpas verzekerd is van geweldige inkomsten de volgende jaren, en hier al vele jaren politiek op aanstuurde, onder meer op Europees niveau.


Want dàt is natuurlijk totalitarisme: het idee dat er Eén Weg en Eén Waarheid is, en dat die onder meer bewaakt wordt door de giganten in reguliere en in sociale media, en dat maatschappelijk debat enkel toegelaten is rond niet-essentiële onderwerpen. Andersdenkenden moéten gestraft of in ieder geval gemuilkorfd worden, en het liefst via een automatische, technocratische manier, waarbij het niet langer nodig is de wetgeving te toetsen. Factcheckers en Gezondheidspasjes worden op die manier de nieuwe rechters en censoren in een samenleving die het Nieuwe Normaal omarmt. Over dat Nieuwe Normaal schreef ik vorig jaar al een opiniestukje, dat je hier kan herlezen.


En waarom is zo’n mondiaal pasjessysteem nu nodig, denk je misschien? Het inzicht hierin vereist wellicht wat studie over de globaliseringstendens die de afgelopen decennia in een rotvaart vooruit is gegaan. Economisch wordt een groot deel van de wereld meer en meer één markt, met zo weinig mogelijk nationale drempels om producten te produceren, te kopen en te verkopen. Je kan echter géén economische globalisering hebben, zonder ook een politieke globalisering; meer en meer voormalig nationale bevoegdheden worden dus op supranationaal niveau beslist. De Europese Unie is daar een mooi voorbeeld van, maar momenteel merken we dat ook de EU zich inschrijft in een mondialer plaatje. En in dat mondialer plaatje zal de politieke kracht niét komen van een wereldregering vol vertegenwoordigers uit alle lagen van alle bevolkingen. Neen. Dat zou veel te traag en inefficiënt zijn, wordt gezegd.


Smart samenleving


De machtigste denktank ter wereld, het World Economic Forum, heeft haar plan voor de volgende decennia alvast klaar, en hierin lijkt ze gesteund te worden door de grootste bedrijven en beleggers, én de machtigste politici ter wereld. Zij voorziet een geheel nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid. Ze heeft het over een Vierde Industriële Revolutie, vol automatisering, digitalisering en Artificiële Intelligentie, en een complete omverwerping van het oude economische systeem. De middenstand verdwijnt grotendeels, evenals heel wat traditionele beroepen. Ook ons gekende financieel systeem zal het mogelijks begeven, waarbij de stap naar een 'universeel digitaal basisinkomen' plots heel dichtbij zal komen. Althans voor wie braaf is en zich akkoord verklaart met de nieuwe gang van zaken. In de plaats komt een ‘Smart’ samenleving, waarbij technologie het doen en laten van de burgers zal bepalen, en ervoor zal zorgen dat die burgers zo ‘duurzaam’ mogelijk leven. Hierop zal worden toegezien door een reeks Wereldorganisaties die voornamelijk gestuurd worden door de grootste bedrijven ter wereld. Zij worden in de toekomst verantwoordelijk voor de mondiale sturing van onder meer economie, financiën, klimaat, energie, migratie, volksgezondheid, milieu, onderwijs, transport, etc. Nationale parlementen zullen grotendeels verdwijnen, maar daartegenover staat volgens het WEF een Stakeholder Kapitalisme, waarbij de burger op DRIE manieren de gigabedrijven van deze wereld kan controleren: als consument, als werknemer, en als belegger.


Het WEF voorziet een geheel nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid. Ze heeft het over een Vierde Industriële Revolutie, vol automatisering, digitalisering en Artificiële Intelligentie, en een complete omverwerping van het oude economische systeem.

Politieke leiders met sterke banden met het WEF (onder meer Biden, Kerry, Trudeau, Adern, Macron, Decroo, Rutte, Draghi,…) roepen intussen op tot een Nieuw Sociaal Contract tussen (wereld)burger en (wereld)overheid. Kernbegrippen hierbij zijn onder meer Great Reset, Nieuw Normaal en Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Je kunt er echter zeker van zijn dat dit tot zeer grote sociale onrust zal leiden, wat we overigens al bemerken in landen zoals Frankrijk, Australië, VS, en andere. En het is net om dié voorspelde sociale onrust de kop in te drukken, dat de Gezondheidspas de volgende jaren massaal gebruikt zal worden. Althans, dat is het plan van een elite, en voor dié broodheren lopen onze Connors, Gwendolyns en Anneliesen. Of dat ze dat zelf helemaal doorhebben, is voor mij niet zo relevant. Ze spelen hun rol, en wij gaan onze rol moeten spelen, als onze democratische samenleving, onze vrijheden en grondrechten ons lief zijn.

Enkele voorspellingen als uitsmijter:


  • Een bepaalde groep mensen zal wellicht ongeprikt mogen blijven, maar ook zij gaan moeten gebruik maken van een Gezondheidspas, waardoor we weer een stapje dichter zijn bij de mondiale droom van één uniform Digitaal Identificatiesysteem voor iedere Wereldburger.

  • Dit digitaal identificatiesysteem kan de eerste jaren nog semi-makkelijk vervalst worden, en daar zullen de media heel wat heisa over maken, waarna ze vol lof zullen berichten over het gebruiksgemak van een micro-tattoo die je kunt aanvragen bij je volgende prik OF, nog fraudebestendiger, een geïnjecteerde microchip. Zo heb je je id-kaart, je gezondheidspas, je bankkaart ALTIJD bij je (ook de vergeetachtigen onder ons), en kunnen we daarenboven de criminaliteit terugdringen tot bijna nul. Win-win, toch?

  • Dit spelleke gaat niet blijven duren. Meer en meer mensen zullen beseffen dat een Nieuw Normaal op mondiaal niveau weliswaar uitstekend werkt voor crowd control en zelfs mind control, en voor een vergroting van de macht van het grootkapitaal, maar dat het tevens zorgt voor een piek in onwelzijn, onbehagen en onveiligheidsgevoel bij de meeste mensen, en bovenal: dat het net de tegenovergestelde richting gaat van waar onze mensheid eigenlijk écht naar toe wil en kan, namelijk een eenheid in verscheidenheid, waar creativiteit en co-creatie en basisdemocratie de motor zijn, en waar terug volop gesteund wordt op échte Waarheid, échte Schoonheid, échte Vrijheid, en échte Liefde. En waar menselijkheid primeert op technologie en hebzucht. Maar we gaan nog even door de zure appel heen moeten bijten, tot zolang de schellen van de ogen beginnen vallen van al wie nog steeds denkt dat de spuiten en de pasjes ons de weg naar de vrijheid zullen wijzen. En dan krijgen we hopelijk een 'révolte de l'humanité', bij meer en meer burgers, politie-agenten, volksvertegenwoordigers, journalisten, wetenschappers, ambtenaren, cultuurwerkers, leerkrachten, etc.


Het Oude Normaal komt niet meer terug. Maar dat Nieuwe Normaal gaan WIJ uiteindelijk schrijven. Samen. In alle verscheidenheid en in zo groot mogelijke vrijheid én liefde voor mens en milieu.


2.238 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page