top of page

MANIFEST VOOR EEN HUMANE TOEKOMST

We leven in bijzonder uitdagende tijden. Alle systemen waar we jarenlang grotendeels blindelings op vertrouwden, lijken nu te verbrokkelen. De zwaktes en leemtes van het systeem komen bloot te liggen en nodigen uit om het zelf ànders te doen. Hoe anders dan? Dat beschrijven we in ons Manifest. Moge het een inspiratiebron zijn voor iedereen die mee wil bouwen aan een nieuwe, liefdevolle en meer menselijke maatschappij.

Untitled design-22.jpg

1. JIJ BENT DE CREATOR

De nieuwe tijd nodigt uit om in je eigen creatiekracht te stappen en jouw unieke potentieel, talenten en sterktes te ontdekken. Wat heb jij de samenleving te bieden? Wat is jouw zielsmissie? Volg je passie en voeg iets waardevols toe aan de wereld. Van lijden naar leiden, van sturing verwachten van bovenaf naar in contact komen met je innerlijke bron die jou in authenticiteit voortstuwt. 

2. DE MENS STAAT CENTRAAL

We leven in een wereld waar de systemen lijken te primeren op de mens. Politiek, economie en technologie zouden echter ten dienste moeten staan van de mens en niet omgekeerd. Wat dient ons en wat niet? Wat verhoogt ons welbevinden en onze verbinding met onszelf, de ander en de planeet? Een zorgzame samenleving in een gezonde en natuurlijke leefomgeving verhoogt het individueel geluk.

Untitled design-22.jpg
Untitled design-25_edited.jpg

3. HET VRIJE SPREKEN

In een niet-gepolariseerde maatschappij geven we elk individu de kans om vrij te spreken: "Nee, ik ben het misschien niet met je eens, maar ik hou ervan om te luisteren en me door jou te laten inspireren".

Andere meningen zijn geen bedreiging maar een verrijking en een verruiming. Open debat en nuancering gelden als indicaties van een levendige democratie. De andere stem voedt ons eigen gedachtegoed en genereert een meer gebalanceerd publiek discours.

4. LIJF EN GEEST ZIJN ÉÉN

De mens is meer dan een machine, die men werktuiglijk kan aansturen. We zijn ook geest, ziel, emoties, energie en nog zoveel meer. Hoe we ons voelen — mentaal, sociaal en emotioneel — bepaalt mede onze lichamelijke weerbaarheid. Mentaal en fysiek welzijn functioneren als communicerende vaten. Welbevinden, geluk en gemoedsrust vormen daarom de beste voedingsbodem voor een goede gezondheid. 

Untitled design-26_edited.jpg
Untitled design-24.jpg

5. ONDERWIJS ALS KIEM

Steeds meer kinderen, jongeren en ouders voelen dat het huidige onderwijs niet meer resoneert met hun noden en met de wereld die zij dromen. Velen zoeken naar alternatieve onderwijsvormen. Zij zijn de pioniers van een nieuwe aanpak in het onderwijs, waarin meer aandacht zal zijn voor innerlijke groei naast intellectuele groei, voor het ontplooien van intuïtieve, empathische, creatieve en sociale kwaliteiten naast de louter rationele. Bewuste jongeren zijn de bouwstenen van de bewuste maatschappij van morgen. 

6. JOUW GEZONDHEID,
JOUW KEUZE

We pleiten voor een gezondheidszorg op maat, waarbij er aandacht is voor de persoonlijke voorgeschiedenis van elke patiënt, waarbij eenieder de vrijheid krijgt om zelf keuzes te maken en de wijsheid van het eigen lichaam te laten spreken.

We verkiezen een integratieve, holistische gezondheidszorg waarbij klassieke geneeskunde wordt geïnspireerd door natuurlijke geneeswijzen en vice versa, met wederzijds respect. De arts is hierbij een waardevolle vertrouwenspersoon die jou in je totaliteit als mens bekijkt en begeleidt.

Untitled design-27_edited.jpg
photo-1535961652354-923cb08225a7_edited.

7. ÉÉN MET DE NATUUR

In het oude, materialistische en kapitalistische paradigma ziet men de natuur als iets wat men moet beheersen en beknotten. "De natuur doet maar wat, wij mensen weten hoe het écht moet", dat is het adagio. In ons wereldbeeld is het net andersom: de natuur bezit een heilige wijsheid en wij kunnen hier oneindig veel uit leren. Vanuit een nederigheid en een groot respect proberen wij met de natuur in harmonie samen te leven, omdat dit ook betekent: in harmonie met onszelf. 

8. DE KRACHT VAN LOKAAL

Nu de pendule uitschiet naar steeds meer globalisering, ontstaan als welkome tegenreactie lokale kernen die hun kracht opnieuw ontdekken. Dit gaat van wandelsamenkomsten, deelcirkels met gelijkgestemden tot buurtboerderijen die rechtstreeks aan de klant leveren. Een sterk netwerk van lokale contacten en handelaars zorgt dat we met een grotere eigenheid en een krachtiger identiteit in het globale verhaal kunnen staan. 

Untitled design-28_edited_edited.jpg
photo-1491438590914-bc09fcaaf77a.webp

9. ECHTE MENSEN,
ECHTE VERBINDING

Online lijken we allen een rijk leven te leiden met talloze contacten, maar dit is slechts schijn en brengt weinig werkelijke voldoening. Digitalisering ontmenselijkt en drijft ons in wezen verder van elkaar weg. Het maakt ons sociaal 'lui' en soms eenzamer dan ooit. Weer live écht verbinden met échte mensen, appelleert aan een oergevoel van samenzijn. Samen delen, helen, leren en feesten voedt en verwarmt onze ziel.

10. NAAR EEN NIEUW BEWUSTZIJN

Bewust in het leven staan betekent voor ieder van ons iets anders. Elke vorm van naar de werkelijkheid kijken, elke wijze van bewustzijn is dan ook waardevol. Elke mens heeft zijn eigen groeitraject en krijgt de vrijheid hierbij een eigen tempo te volgen. De nieuwe wereld nodigt uit tot een shift naar een nieuw bewustzijn, waarin het individualistische, ego-gerichte denken plaatsmaakt voor een meer collectief, hartsverbonden denken dat gericht is op het welzijn van eenieder en op het welvaren van onze aarde.

photo-1514351630998-ad9175c7791d_edited.jpg
bottom of page