top of page

Van innerlijke leegte naar innerlijke krachtAllicht trap ik hier bij velen een open deur in als ik zeg dat we momenteel in een heel uitdagende tijd leven. Deze tijd wordt de Nieuwe Tijd genoemd en begint zo ongeveer rond het jaar 1492, met de ontdekking van het Amerikaanse continent door Christoffel Columbus, en loopt tot heden.


Deze Nieuwe Tijd gaat gepaard met grote technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, en met een wetenschappelijke zienswijze, gebaseerd op uiterlijke vaststellingen. Ondertussen heeft dit volledig ingang gevonden in ons dagelijkse en sociale leven. Door deze opzienbarende technisch-wetenschappelijke evoluties zijn we er uiterlijk gigantisch op vooruitgegaan, maar de keerzijde van dit verhaal is onvoldoende belicht: de enorme innerlijke leegte en eenzaamheid van vooral de westerse mens. Het zijn communicerende vaten: hoe groter de uiterlijke rijkdom en het wetenschappelijk vernuft, hoe leger en eenzamer de mens blijkt te worden.


Vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat is de zin van mijn leven?’, wordt door velen niet verder dan met een eenzijdige materiële invulling beantwoord. Niet dat deze materiële invulling niet mag, alleen dient deze vraag ook aangevuld te worden met een meer innerlijk antwoord. Blijft het antwoord slechts bij het uiterlijke, dan vindt de mens geen vrede en geen verbinding, met zichzelf noch met de omgeving. De mens vindt geen innerlijkheid. Helaas zijn er tegenwoordig heel veel compensatiemogelijkheden waardoor velen hun eenzaamheid en leegte niet opmerken.


MONSTER


De laatste decennia, met als hoogtepunt de laatste twee jaar, is deze tijdsgeest veranderd in een monster, een werkelijk monster dat haar eigen kinderen aan een sneltempo aan het vernietigen is. YouTube en Facebook die massaal video’s verwijderen van gereputeerde en moreel hoogstaande wetenschappers, de media die uit één suggestieve mond spreekt en andere visies niet of nauwelijks toelaat en zo de bevolking in één richting duwt. Het nalaten om de volledige waarheid te zeggen en zelfs ronduit leugens verspreiden. Het is werkelijk laakbaar wanneer nooit ofte nimmer een antithese op het gangbare verhaal toegelaten wordt.


Het is werkelijk laakbaar wanneer nooit ofte nimmer een antithese op het gangbare verhaal toegelaten wordt.

Het gevolg is dat de bevolking niet alleen leugens opneemt maar door deze eenzijdige berichtgeving tot een continue angst en een nog grotere eenzaamheid en ziekte gedreven wordt. De gevolgen zijn catastrofaal en zullen mijns inziens nog erger worden. Het verspreiden van leugens doodt de waarheid, het doden van de waarheid vernietigt de mens en zijn menselijkheid. De leegte wordt stap voor stap nog groter en hierdoor is de bevolking — althans een deel ervan — vatbaar voor totale manipulatie, wat we nu zien met de oorlog in Oekraïne. Wie ietwat gevolgd heeft hoe de Sovjet-Unie is verworden tot de Russische Federatie (Rusland dus), en de moeite heeft genomen om verder te kijken dan wat de media ons wil laten geloven, kan niet anders dan ook de westerse fouten zien in dit verhaal.


Los van welk standpunt je inneemt over Oekraïne is het al meerdere jaren bon ton om geen vragen te stellen. Vragen is verboden, is gevaarlijk. Het stellen van vragen over de maatregelen, de vaccins en nu de oorlog is ongewenst en wordt niet toegestaan. Dit in het zogenaamd vrije Westen waar eenieder het recht heeft om zelf te onderzoeken, vragen te stellen en zich te ontwikkelen.


WURGGREEP


Wie zich als mens verder wenst te ontwikkelen, kan niet anders dan deze tijdsgeest te onderzoeken. Hoe gaat men om met de maatregelen, met vaccins en met de oorlog? Als je bekijkt hoe onze politici daarmee omgaan, merk je dat ze enerzijds vanuit trauma en angst reageren, maar bovenal vanuit een totale leegte: er is geen toekomstvisie, geen mensbeeld. De leegte waarin ze zich bevinden is schrijnend om te zien en tegelijk gevaarlijk, want hierdoor kan de tijdsgeest haar schadelijke krachten verder ontplooien.


Dat zien we bijvoorbeeld inzake de oorlog. De politici nemen geen initiatief dat zowel voor Oekraïne als voor de westerse en oosterse bevolking gunstig is. Ze verheffen zich blijkbaar niet tot echte staatsleiders die zichzelf overwinnen, naar Poetin stappen en naar gemeenschappelijke bevredigende oplossingen zoeken. Het aanhoudende refrein ‘Poetin is een Hitler en is niet te vertrouwen’ houdt de bevolking in een wurggreep, zowel hier als in Oekraïne. Het bloedbad duurt langer dan nodig en het wordt gevaarlijker.


We kunnen enkel uit deze malaise komen als wijzelf, wij de burgers, de leegte in onszelf leren op te vullen. We hoeven niet te wachten tot iemand ons zal redden of helpen.

Het probleem ligt, zoals in het begin van deze tekst gezegd, merkwaardig genoeg in onze grote technisch-wetenschappelijke evolutie of liever, in het eenzijdig geloven dat deze evolutie alles zal oplossen. Vele uiterlijke zaken zijn hierdoor in ons leven vergemakkelijkt, wat een goede zaak is. Maar net omdat het ons uiterlijk zo voor de wind gaat, zijn we vergeten ons innerlijk verder te ontwikkelen.


We kunnen enkel uit deze malaise komen als wijzelf, wij de burgers, de leegte in onszelf leren op te vullen. We hoeven niet te wachten tot iemand ons zal redden of helpen.


ZELF NADENKEN


Kies thema’s die je interesseren en onderzoek deze grondig. Wat zegt de tijdgeest? Wat wordt er normaal onder verstaan? Hoe bekijkt de wetenschap dit thema? Hoe benaderen de psychologie, de filosofie en zelfs de huidige spiritualiteit dit thema? Stap zelf actief naar je medemens toe, spreek met elkaar. Door met elkaar te praten, door elkaar bewust(er) op te zoeken en inhoudelijke gesprekken te voeren, leer je niet alleen het thema beter kennen maar ook elkaar. Verschillen mogen en moeten er zelfs zijn. We moeten niet allemaal hetzelfde denken, maar we kunnen elkaar wel ondersteunen en op die manier de innerlijke leegte opvullen.


Vragen zoals wat werkelijk een ‘innerlijkheid’, een vredevol ‘hartcentrum’ betekent, zijn boeiende thema’s. Interessant wordt het als je merkt dat door een gedegen inzet, en door gezonde spirituele literatuur tot je te nemen, je persoonlijkheid daadwerkelijk in een versterking komt.


Voor wie zich afvraagt hoe je de tijdsgeest kan aflezen, kan volgende tip helpen: observeer de media. Hoe ferventer ze voor of tegen iets zijn, hoe groter de kans dat dit op een fout berust, en hoe meer je moet oppassen om dit zomaar over te nemen. De media blinken de laatste jaren (en al veel langer in feite), uit in het regelmatig misslaan van de bal. De regel is: jij dient zelf de inhouden te denken, zelf de inhouden in jezelf tot leven te wekken.


Yoga- en meditatieoefeningen, waarbij de waarneming werkelijk weg van jezelf en naar een object gebracht wordt, zijn hier belangrijk. We moeten de leegte vullen of datgene wat in ons leeft met nieuwe indrukken, nieuwe inhouden bevruchten. Enkel zo kan een nieuw gevoel ontstaan waardoor we een warmte in ons ontwikkelen.


Vergis je niet, hoe leger de innerlijke wereld van de bevolking, hoe meer macht de politici kunnen verwerven. Maar ook: hoe meer innerlijke substantie wij als burgers zelf ontwikkelen, hoe minder kracht de politici op ons kunnen en zullen uitoefenen. Dit zijn communicerende vaten.


495 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 comentario


Gebruiken jullie allemaal drugs bij The Human Side? Kaarten jullie ook in jullie Rabbit Hole? Wanneer begeleiden jullie Steven DS naar de psychiatrie?

Me gusta
bottom of page