top of page

Steekspel over spuitjes: een gesprek tussen een anti- en een provaxxer

Recent vond een interessant gesprek plaats tussen twee mensen met een verschillende visie op vaccinatie tegen sars-cov-2 en op het covid-safe-ticket. Hieronder een verslag van onze anonieme reporter ter plaatse.


Het moment van de ontmoeting was wat onwennig. De ene wilde een elleboog geven, de andere een doodgewone hand. Het werd uiteindelijk een vuistje. En neen, dat was geen voorbode van het ‘op de vuist gaan’. Het gesprek bleef beschaafd en respectvol. Ja, dat kan nog dezer dagen.De zogenaamde antivaxxer stak van wal: “Voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen vaccins; ik heb er zelf ook al meerdere in mijn lijf gehad en had daar geen bezwaren tegen. Ik heb wél een probleem met deze eerste generatie COVID-vaccins.”


De repliek was wetenschappelijk onderbouwd. “Waarom dan? Ik kan begrijpen dat zolang er geen studies waren er twijfel was. Maar de eerste vergelijkende onderzoeken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden maakten toch overduidelijk dat die vaccins zeer doeltreffend zijn én veilig. Vermindering van het risico op COVID-19 van 90% en meer!”


De criticus had zijn antwoord al klaar: “Ja, maar die doeltreffendheid was tegen de oorspronkelijke versie van het virus, niet noodzakelijk tegen varianten. En de veiligheid kan je pas in kaart brengen wanneer de vaccins in grotere getale worden toegediend.”


Ha, daar had de provaxxer de andere in de klem: “Wel, je hebt nu toch je grote getallen. En OK, er zijn nevenwerkingen gemeld, maar die zijn uiterst zeldzaam. We spreken over enkele gevallen per miljoen gevaccineerden.”


Het begon op een spelletje schaak te lijken. Er werd met een aantal stappen vooruit gedacht. “Je vergeet wellicht de gevallen die niet gerapporteerd zijn. Ons systeem om nevenwerkingen te melden is lek als een zeef. Nederland bijvoorbeeld rapporteert veel meer nevenwerkingen dan wij. Zijn de Nederlanders dan vatbaarder voor nevenwerkingen? Of bedenken ze die daar ter plaatse? Nee, ze rapporteren de nevenwerkingen beter. En zelfs bij hen is er nog een onderrapportering.”


Ook hier was de provaxxer op voorbereid. “Ok, maar dan nog zijn de baten van het zich laten vaccineren toch nog steeds groter dan de risico’s. Denk maar aan 'long COVID'! Hoe je het ook bekijkt, die vaccins betekenen onze weg naar het Rijk der Vrijheid, er is geen andere weg! Of moeten we alles opnieuw sluiten? Waar zouden we nu gestaan hebben zonder de prik? Van de ene lockdown in de andere? Terwijl we dankzij de vaccins eindelijk ongeveer alles zien opengaan.”


"De vaccins betekenen onze weg naar het Rijk der Vrijheid, er is geen andere weg! Of moeten we alles opnieuw sluiten?"

De antivaxxer (die niet zo mag genoemd worden) deed zowaar een toegeving. “Voor alle duidelijkheid, je hoort me de ernst van de ziekte niet ontkennen. En inderdaad, het lijkt er sterk op dat de vaccins wel degelijk een effect hebben gehad. Maar wat haast nooit aan bod komt is dat de meeste mensen die de ziekte hebben doorgemaakt ook immuniteit hebben opgebouwd. Je moet de doeltreffendheid van de vaccins trouwens verder bekijken in de loop van de tijd: we zien nu dat zij tanende is. Israël startte als een van de eerste landen met het massaal vaccineren (en wordt door sommige experten ‘een interessant experiment’ genoemd) en daar stellen ze nu vast dat diegenen die als eersten het vaccin kregen een zwakker effect ondervinden tegen de huidige varianten dan diegenen die meer recent werden gevaccineerd.“


Het werd even een potje tafeltennis. “Ja maar diegenen die eerst werden gevaccineerd waren gemiddeld ouder en zwakker. Het heeft wellicht daarmee te maken.”


“Nee nee, ze voerden een zogenaamde ‘gematchte’ studie uit. Beide groepen (de vroeg- en de laat-gevaccineerden) waren gelijk inzake leeftijd, geslacht, woonplaats en socio-economische status.”


De provaxxer (die eigenlijk ook niet zo mag genoemd worden) was er nu van overtuigd dat hij de andere schaak kon zetten. “Kijk, dat kan allemaal wel zijn, die dalende doeltreffendheid tegen besmetting, maar dat is toch een reden te meer dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren? Enkel via de prik kunnen we groepsimmuniteit verkrijgen. Je laten vaccineren is een daad van solidariteit!”


Maar hij kwam van een kale reis terug. Het werd schaak in zijn nadeel. “Ah nee, dat is juist de clou. Groepsimmuniteit via de vaccins kon alleen maar wanneer gevaccineerden geen kans meer zouden maken om anderen te besmetten. Maar intussen weten we beter: zij kunnen nog steeds besmettelijk zijn! Steeds meer studies geven het aan en het werd recent ook bevestigd door de officiële gezondheidsinstanties van de VS en Engeland, respectievelijk de CDC en ‘Public Health England’. Die laatste meldt zelfs dat er weinig verschil is in de besmettelijkheid van gevaccineerden en niet gevaccineerden. Dus de vaccins verliezen een deel van hun beschermend vermogen én kunnen niet beletten dat gevaccineerden anderen besmetten. Dat betekent dat het bereiken van groepsimmuniteit via massavaccinatie onmogelijk is. We moesten het zogezegd doen uit solidariteit. Maar dat blijkt nu een mythe te zijn! Die conclusie verscheen zelfs in de mainstream media! En het betekent ook dat het maken van een onderscheid tussen zij die de prik kregen en zij die de prik niet kregen geen zin heeft. Dit toont dus ook het failliet van het COVID safe ticket!”


"Een derde prik voor iedereen brengt ons eerder een stap dichter bij Het Derde Rijk."

De verdediger van de vaccins verweerde zich nog met het ultieme argument. “Wel, als die doeltreffendheid tegen besmet worden en tegen besmettelijkheid dan toch aan het dalen is, dan ligt de oplossing toch voor de hand: iedereen een derde prik. Die blijkt alleszins al zeer doeltreffend te zijn bij mensen met een verzwakte immuniteit.”


“Dat kan ik nog geloven, maar we gaan toch niet iedereen een derde prik van dezelfde vaccins geven zeker? Gaat die dan plots wel een duurzaam effect tegen besmetting hebben? Kijk, de huidige generatie vaccins werd ons aangeprezen als de plaveisels van de weg naar het Rijk der Vrijheid. En nu zitten we in een sukkelstraatje. Willen we dit volgend jaar opnieuw? En steeds opnieuw? Een derde prik voor iedereen brengt ons eerder een stap dichter bij Het Derde Rijk. Nee, het is nu duidelijk dat massavaccinatie met de huidige vaccins niet het oorspronkelijke doel kan realiseren. Al dan niet vaccineren tegen sars-cov-2 moet een persoonlijke keuze zijn tussen een bepaalde kans om ziek te worden van het virus en een lagere kans op ziekte, maar dan wel met het aanvaarden van de mogelijke risico’s van het vaccin. Bied mensen met hoog risico de optie aan om zich te laten vaccineren en laat voor de rest iedereen met rust, zeker onze kinderen en jongeren. Bij hen is de baten-risicoverhouding van vaccinatie tegen sars-cov-2 zeer slecht.”


Het antwoord was verzoenend. “Kijk, wat gebeurd is, is gebeurd. Laat het ons dit najaar en nadien op alle vlakken beter aanpakken. Misschien is dit een logische consensus: enkel de mensen prikken die na goed geïnformeerde afweging van eigen risico’s en baten het vaccin verkiezen. En wie weet, misschien komen er ooit vaccins die tegen alle mogelijke varianten werken. Of vinden we meer heil in bestaande en komende behandelingsmethoden die men bij de eerste symptomen kan toepassen."


“De toekomst zal het uitwijzen. Maar wat het beleid in elk geval nu al kan doen is het helpen zorg dragen voor onze fysieke en psychische gezondheid. Want een gezonde geest in een gezond lichaam vormt de eerste bescherming!"


Beiden in koor alsof het afgesproken was: “En laat ons stoppen met elkaar anti- en provaxxers te noemen.”


Zo zie je maar: het is altijd de moeite waard om anderen te aanhoren, tijd te nemen, respect te tonen voor elkaars opinie en keuzes, en samen naar oplossingen op maat te zoeken. Hopelijk opent dit gesprek ogen, harten en deuren.

3.706 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page