top of page

De verborgen kracht van leugens


De uitspraak van ons aller premier enige tijd geleden heeft bij velen ophef veroorzaakt: “Een epidemie van de niet-gevaccineerden”, “Ziekenhuizen zijn een verzamelplaats van niet-gevaccineerden” en ook “We mogen niet aanvaarden dat mensen de keuze maken om vrijwillig andere mensen in gevaar te brengen”. Dergelijke uitspraken zijn onder onze bewindslieden bon ton geworden; er zijn ook parlementairen en ministers die zich aan dergelijke uitspraken durven te bezondigen.Na deze opmerkelijke demarche zijn heel veel mensen in hun emotionele pen gekropen, velen waren gewoon woedend. Hoewel deze woorden op het eerste gezicht aannemelijk lijken, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het ‘uiterlijke’ woord en het ‘innerlijke’ woord. In het innerlijke woord leeft een groteske leugen. De uitspraak van de premier valt niet te bewijzen en, nog erger: ze is niet waar.


Innerlijke werking


De leugen leeft als een meer verborgen kracht in deze uitspraak. Bij de uiterlijke woorden leeft en trilt er verborgen een andere kracht mee, die dwingend, manipulatief en chanterend is. Er zit een onzichtbare, vernietigende energie in de woorden. Deze innerlijke werking gaat naar het bewustzijn van wie dit beluistert of de woorden leest en werkt daar verder door. Op die manier kunnen we zeggen dat de leugen de waarheid doodt bij de onbevangen toehoorder. Zoveel mensen reageerden emotioneel omdat ze voelen dat de leugen een onaangename en vernietigende werking heeft.


De vraag is nu hoe je met deze kracht omgaat, en vooral hoe je ze zeker niet opneemt maar uit je bewustzijn kan houden. Als je nog reageert op dergelijke uitspraken dan is dit prima. Het is een goed teken want d.w.z. dat je de leugen op een of andere manier herkent en ze niet wenst op te nemen. Je wenst jezelf er niet mee te identificeren. Velen hebben dan ook terecht geschreven “dit is niet mijn premier”. Deze mensen bezitten een grote morele kracht en willen deze leugen niet in zich opnemen. Wie echter niet meer reageert, neemt de leugen in zich op en hierdoor kan dit innerlijke woord haar werking, die niet gunstig is, uitoefenen.


Dergelijke uitspraken zijn dus niet zo onschuldig als ze lijken. Velen nemen immers dit innerlijke woord op en gaan niet-gevaccineerden werkelijk als een gevaar zien.

Woorden die uitgesproken worden, alle woorden die uitgesproken worden, bij uitbreiding zelfs alle gedachten die we denken, blijven niet gewoon ‘in het hoofd’ of in de hersenen zitten, maar verspreiden zich in de ruimte. Als het leugens en haatberichten zijn, zorgen deze voor een specifieke werking: ze verzwaren de ruimte en ook de lucht en zorgen zo voor een moeilijkere ademhaling, waardoor velen in hun gevoelsleven een zwaarte bemerken, wat tot veel spanningen en vermoeidheden leidt.


Niet zo onschuldig


Dergelijke uitspraken zijn dus niet zo onschuldig als ze lijken. Velen nemen immers dit innerlijke woord op en gaan niet-gevaccineerden werkelijk als een gevaar zien. Op die manier ontstaat er een verdere scheiding in de maatschappij.


Het is zeker niet onbelangrijk om deze leugens, deze manipulaties te zien en zelfs te bestuderen. Deze regelrechte omkeringen vinden voortdurend plaats: ziekte wordt gezondheid, gezondheid wordt ziekte, wie solidair is wordt een egoïst, wie verantwoordelijkheid opneemt is laf, wie nadenkt, wordt een wappie, enz.


Een diepere reflectie over diverse thema’s zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit, gezondheid… is niet onbelangrijk. Want een mens is een vrij wezen en kan naast het detecteren van de leugen, ook bijdragen tot maatschappelijke zingeving, waarheid en verbinding. Dit kan je doen door thema’s te onderzoeken. Hoe worden ze gebruikt? In welke vorm worden ze misbruikt? Welke concrete inhoud hebben deze thema’s werkelijk?


Vrijheid en solidariteit


Je kunt bijvoorbeeld de termen ‘vrijheid’ en ‘solidariteit’ onderzoeken. Vrijheid ontstaat momenteel zogezegd door je te laten inenten. Maar is dit zo? Je hebt bijvoorbeeld een uiterlijke vrijheid, de mens die een materiële bewegingsvrijheid heeft. Je kan uiterlijk vrij zijn, maar toch een gevoel hebben van binding, van verloren zijn, van geïsoleerd zijn. Als je dit verder onderzoekt, slaat vrijheid veeleer op het feit dat iedere mens zelfstandig kan denken, inzichten kan ontwikkelen, zich kan bekwamen in een bepaald vakgebied en die kennis kan inzetten. Op die manier kan de mens een vrijer gevoel ontwikkelen.


Vrijheid ontstaat momenteel zogezegd door je te laten inenten. Maar is dit zo?

Kijken we even kort naar het woord ‘solidariteit’. Etymologisch gezien komt solidariteit van ‘zich hoofdelijk verbinden’ ook ‘door gemeenschappelijke belangen en verantwoordelijkheid verbonden’ of nog ‘voor het geheel’. Het heeft dus wel degelijk iets te maken met een verbinding tussen het individu en de gemeenschap, het zich verbinden met de gemeenschap, voor een groter geheel. Kan de politiek je nu dwingen om solidair te zijn? Kan je iemand dwingen tot solidariteit? En valt je laten inenten daaronder, los van de onderzoeksresultaten die vooralsnog grotendeels onbekend zijn?


Is solidariteit niet iets wat je doet omdat je zelf de noodzaak voor de anderen inziet, waardoor je meewerkt aan een grotere, stevigere, meer gefundeerde maatschappij? Is de nieuwe cultuur die we met z’n allen betrachten niet een maatschappij die meer door een solidaire houding van de mensen zelf gedragen wordt? Een samenleving waarbij de mens zelf het fundament is, doordat hij inzichten gekregen heeft in bepaalde thema’s, in zijn vakgebied, in datgene wat hem interesseert en hij dit ook voor de anderen ter beschikking wenst te stellen?


Waarheid in de woorden


Hoe meer mensen niet meer vanuit leugen en manipulatie denken, spreken en handelen, maar meer vanuit echte zinvolle kennis, hoe meer er in het energieveld rondom ons een andere werking ontstaat. De lucht wordt lichter, de atmosfeer wordt lichter en zo kan je elkaar beginnen op te bouwen, te ondersteunen. Dit kennen we allemaal. Als iemand met kennis van zaken spreekt, als iemand de waarheid uitspreekt, zelfs al is de persoon wat geëmotioneerd, dan nog voelen we een warmte. Zelfs al spreekt de persoon over een onderwerp dat niet zo aangenaam is, als er een waarheid, een goede motivatie in de woorden leeft, dan werkt dit helemaal niet destructief maar opbouwend en versterkend.


Het is belangrijk te weten dat iedere mens een vrij en uniek wezen is dat zelfstandig kan denken, voelen en handelen. Mooie, gedegen, stabiele en empathische gevoelens ontstaan enkel wanneer iemand actief, creatief, zelfstandig en nadenkend in het leven staat. De politiek is in zo’n samenleving een uitdrukking van een maatschappij waarbij mensen levendig en creatief met elkaar in verbinding staan. Hoe meer mensen zelfstandig in het leven staan door zelf na te denken en zich minder van deze leugens afhankelijk te maken, hoe vrijer ze in het leven zullen staan en hoe minder impact deze leugens zullen hebben. De waarheid staat boven de leugen. Zodra je de leugen ziet, wijkt ze terug en kan je je meteen met de waarheid identificeren. Dit is het ideaal waar we naartoe moeten streven.


Vrije geesteswereld


Tijdens WOII verloren velen hun geloof in een hogere wereld of God, omdat deze laatste vreselijke bestialiteiten toeliet. De vraag waarom vandaag de dag dergelijke massale vaccinatiecampagnes aanwezig zijn, zonder enig degelijk onderzoek, is gelijkaardig. Maar misschien kunnen we de vraag anders stellen. In plaats van te vertrekken van een passieve mens en een actieve god, moeten we misschien eerst eens kijken waarom wijzelf niet actiever in het leven staan. Misschien is het goddelijke of de vrije geesteswereld wel degelijk aanwezig, maar wacht deze tot de mens haar opzoekt en met haar in een collaboratie gaat. De mens als volwassen, zelfstandig en geestelijk begaafd wezen die met een vol bewustzijn begrippen niet alleen op hun uiterlijke wetmatigheden onderzoekt, maar ook op hun innerlijke betekenis, waardoor grotere inzichten, een grotere substantie in zichzelf en voor de medemens, vrijgezet worden.


Ieder van ons bezit een unieke mogelijkheid om een grotere kracht te ontwikkelen vanuit een actiever bewustzijn.

Op deze manier staan mensen op die niet door dwang, kracht en manipulatie in de politiek komen bovendrijven, maar échte vredesactivisten, die duidelijkere, moreel soevereine lijn volgen. We hoeven ons met andere woorden niet tegen onze premier te plaatsen, we moeten met daden noch met woorden vechten om ons gelijk te halen. Ieder van ons bezit een unieke mogelijkheid om een grotere kracht te ontwikkelen vanuit een actiever bewustzijn. Hij of zij kan van daaruit handelen en een grote kracht vrijzetten, die zich boven de leugen verheft en deze daadkrachtig terugwijst.956 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page