top of page

Waarom brede vaccinatie weinig zinvol blijkt

Bij mijn passage in De Zevende Dag (februari ’21) had ik ethische en biomedische bedenkingen bij het vaccineren van een gezonde populatie en bij het coronapaspoort. De heer PVD “diende toch enkele zaken serieus recht te zetten”. Ondertussen is zowat alles wat ik toen naar voren bracht bewaarheid: het vaccin is nog beperkt efficiënt tegen nieuwe varianten, na het spuitje kan je nog steeds de besmetting doorgeven. Het biedt geen garantie tegen ziekenhuisopname of overlijden.


Hier te lande (en bij uitbreiding andere EU-landen) beweert men dat zowat alle besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens voorkomen bij niet-gevaccineerden. Zeer eigenaardig want transparante gegevens krijgen we niet te zien. De cijfers uit de UK en US laten een ander beeld zien. De UK is dan ook niet meer onderhevig aan het EU-beleid en deelt vrijuit gegevens. Tevens meegeven dat iedereen die hier geen twee spuitjes heeft gehad + 14 dagen, als niet-gevaccineerd wordt beschouwd.

Anderzijds zijn er recente onderzoeken die wel spreken over verminderde ziekenhuisopname en mortaliteit in de groep van de gevaccineerden, echter houden deze zelden rekening met de ‘virulentie’ (of ernst van het virus). De Delta-variant leidt tot minder overlijdens, dus is de vraag of de verminderde opnames/overlijdens door de vaccins, dan wel aan de natuurlijke ‘verzwakking’ van de variant zijn toe te schrijven?

Groepsimmuniteit bereiken met vaccinatie is dan ook onmogelijk. We moeten de mutanten laten circuleren onder de gezonde bevolking zodat op individueel niveau een immuunrespons kan worden opgebouwd. Dit zal dan op basis van de laatste variant zijn waardoor bescherming tegen nieuwere varianten efficiënter zal zijn, zeker in vergelijking met een vaccin dat gebaseerd is op een stam van anderhalf jaar geleden.

Het blijvend gebruiken van besmettingen als parameter doelt tot maar één reden meer, maatregelen afkondigen. De Delta-variant is een mooi voorbeeld. Duidelijk hogere besmettingsgraad, echter tot 4 keer minder mortaliteit.

Laat de Delta nu volop circuleren onder de actieve bevolking dan zijn we gewapend met de laatste variant tegen het najaar. Of gaan we nogmaals dezelfde fout maken als het voorbije jaar door iedereen weg te houden van het virus en te wachten op een vaccin dat steeds zal achterophinken op de nieuwste ‘variant of concern’. Prof Jeroen Vander Hilst gooide het ballonnetje op om nu los te laten, onmiddellijk waren de ‘experten’ daar om ook hem van antwoord te dienen, zonder enige onderbouw.

En wat de jongere generaties betreft die nu af en toe worden opgenomen in het ziekenhuis is nog maar de vraag of dit te wijten is aan beperkte vaccinatie in deze groep. Zoals ik een jaar geleden aangaf in mijn open brief is de kans reëel dat ons gebrek aan immunologische prikkels en verzwakte mentale weerbaarheid (waardoor nog meer immunologische verzwakking) zelfs de actieve bevolking zou gaan treffen. Dat laatste blijft voorlopig nog een hypothese, hoewel de situatie van de stijgende andere virale infecties bij jonge kinderen nu al aangeven dat dit aan de basis ligt van hun zwakkere respons tegen kinderziekten.

Vandaag blijkt in alle landen, ook deze met een hoge vaccinatiegraad, dat de besmettingen toenemen, de overlijdens blijven vooralsnog zeer beperkt. Voor een paar weken deed men een testevenement in Nederland. Allemaal een corona-pas en/of negatief getest. Nadien bleek een groot aandeel opnieuw besmet (1.100 op 20.000 deelnemers). Een onderzoek van de CDC in de USA kwam tot de vaststelling dat 74% van de gevaccineerden met doorbraakinfecties te kampen hadden na een bezoek aan publieke manifestatie. Kortom: zoals ik al maanden geleden aankondigde, we moeten van koers veranderen.

MIJN PERSOONLIJKE ANALYSE

Om het bredere perspectief te bekijken heb ik data verzameld van landen met een ‘hoge volledige vaccinatiegraad’ (+ 60%) versus landen met een ‘lage volledige vaccinatiegraad (2% tot 22%). Buiten Brazilië, zijn het landen waar in hoofdzaak de Delta-variant dominant is. Van sommige landen ontbreken besmettings-en overlijdensdata.

Opvallend dat voor top-vaccinatieland Gibraltar de cijfers van besmettingen en overlijdens/miljoen niet worden vrijgegeven. Verder analyseer ik de enige transparante bron, de PHE uit de UK, om de verhouding tussen besmettingen en overlijdens van gevaccineerden en niet-gevaccineerden te duiden.

Last but not least kan u een plot-chart terugvinden met de toename aan mutaties opgebouwd uit de officiële GISAID-database.

1) VACCINS VERSUS BESMETTING

De landen met de hoogste vaccinatiegraad opgenomen in de analyse zijn de Seychellen, UK, IJsland, België, Malta en de Verenigde Arabische Emiraten. Zij kennen tussen de 200 en 500 besmettingen per dag, per miljoen inwoners.

Landen met zeer lage vaccinatiegraad (Thailand, Rusland, Brazilië, Bulgarije, Filipijnen, Vietnam, India en Egypte) schommelen tussen de 0 en 300 besmettingen per dag, per miljoen inwoners. Men zou kunnen stellen dat deze landen mogelijks minder testen, echter zijn verschillende van deze landen immens groot. Zelfs met ‘kleinere steekproeven’ resulteert dit op zijn minst tot dezelfde absolute testcijfers als de kleinere (Westerse landen en de VAE) landen.

Men kan op zijn minst zeggen dat transmissie tussen beide groepen vergelijkbaar is.

2) VACCINS VERSUS OVERLIJDEN

Hier kunnen we zeer kort over zijn. Alle bovengenoemde landen situeren zich dicht bij elkaar. Er sterven in al deze landen tussen de 0 en 6 personen/per dag, per miljoen inwoners.

Men kan op basis van deze data dus moeilijk besluiten dat de vaccins sterk bijdragen tot het verminderen van overlijdens. Vermoedelijk dragen ze er zelfs nauwelijks toe bij als we naar de Delta-variant kijken en is dit te verklaren door de endemische (verzwakte) variant.

2) ANALYSE DATA VAN PUBLIC HEALTH ENGLAND VOOR DELTA

• BESMETTINGEN

De Delta-variant zorgde voor 300.010 besmettingen in de periode van 1 februari tot 2 augustus 2021. Daarvan zijn er 151.054 volledig ongevaccineerd. In absolute cijfers is de helft van de besmettingen dus terug te vinden bij gevaccineerden. We moeten dit statistisch wel nuanceren. De UK heeft 60% volledig gevaccineerden. Relatief gesproken zijn er dus procentueel iets meer niet-gevaccineerden die besmet werden.

• OVERLIJDENS

Van de 300.010 besmettingen zijn er, binnen de 28 dagen na positieve test, 742 slachtoffers gevallen (waarvan 670 boven de 50-jaar). Zeer opvallende vaststelling: van de 742 overlijdens waren er 489 gevaccineerd, 253 niet-gevaccineerd. Als we hier de relatieve verhouding van 60%-40% op zouden toepassen komen we alweer tot de vaststelling dat er nauwelijks verschil is tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

DE MUTATIES

Wat al eerder door verschillende wetenschappers werd aangehaald en uit onderzoek is gebleken valt nu duidelijk op in de ‘plot-chart’ van de mutaties. We zitten rond de 30.000 mutaties, waarvan het merendeel is ontstaan na aanvang van de vaccinatiecampagnes. De niet-gevaccineerden de schuld geven van mutaties lijkt dan ook weinig hout te snijden.

Trek even een verticale denkbeeldige lijn door de GISAID-chart vanaf 13 december 2020, de dag waarop Israël als eerste land begon met vaccinaties. De exponentiële toename van mutanten is stuitend.

Vorige week riep Prof Jeroen Vander Hilst op om alles los te laten. Ook Prof. Dr. Sir Andrew Pollard (immunoloog en voorzitter van de Oxford Vaccine Group) riep op om van strategie te veranderen. We krijgen dit niet opgelost met vaccins, aldus de man (zie mijn FB-wall voor zijn bijdrage).

Het wordt meer en meer duidelijk dat de vaccins zorgen voor ‘weerstand’ waardoor er bij gevaccineerden, na contact met een nieuwe variant, alweer nieuwe varianten ontstaan. Ook dit haalt Prof Pollard aan als bezorgdheid. Het is weliswaar niet zo dat mutanten daardoor dodelijker worden. Een virus muteert random. Echter valt er wel te vrezen dat door de vele mutanten die worden opgewekt door vaccinatie er mogelijks wel eens een meer mortale mutant zou kunnen ontstaan.

• REFLECTIE

Er wordt in de MSM en door de experten steeds aangehaald dat de vaccins zeer efficiënt zijn tegen ziekenhuisopnames en overlijdens. Dit wordt verklaard door de relatief hoge besmettingscijfers en (voorlopig) lage aantal overlijdens. Wat ik nergens lees en ondertussen ook al is aangetoond, dat de Delta-variant duidelijk meer besmettelijk is maar 4 keer lagere mortaliteit heeft. Is het dan het vaccin dat zo goed is? Of is het virus toch endemisch aan het worden? Eerdere onafhankelijke onderzoeken toonden maanden geleden al aan dat de vaccins veel minder efficiënt waren en er bij mensen met onderliggende aandoeningen ‘immune evasion’ ontstond.

Ook opvallend dat Epidemioloog Catry deze week op VRTNWS stelde dat de overlijdens in de woonzorgcentra mogelijks te wijten zijn aan de beperkte antistoffen die ouderlingen nog aanmaken. No shit Sherlock. Toen ik dat poneerde in mijn open brief van 24 augustus 2020 werd ik afgedaan als een fantast.

“Het is niet omdat je gevaccineerd bent dat je ziekte niet kan doorgeven”, “je kan nog in het ziekenhuis belanden en mogelijks overlijden”. Hiermee voeden ze de bevolking om in september, wanneer de scholen opengaan en bedrijven volop opstarten, opnieuw maatregelen in te voeren.

Vanaf september zal er opnieuw massaal worden getest. Hierdoor zullen de besmettingscijfers stijgen, een parameter die dus niets zegt als er nauwelijks iemand komt te overlijden. Op basis hiervan zal men de bevolking pogen te motiveren tot een booster-spuit op basis van de originele stam (voor zover we nu weten werden de vaccins niet aangepast). De honderden miljoenen aangekochte dosissen moeten ergens naartoe.

Er sterven op dit moment een 3-tal mensen/per dag aan Covid-19 (mét of aan?) in dit land. In het najaar wordt het virus virulenter. Echter zullen we waarschijnlijk nooit nog de grote golven aan doden krijgen zoals voorheen. Dat zal aan het succes van de vaccins worden toegeschreven om de mensen nog meer aan de spuit (onderdrukking) te krijgen. De realiteit zal zijn dat de huidige varianten eerder een endemisch karakter krijgen waardoor de mortaliteit sterk kan dalen.

Nog maar eens een boude voorspelling. Vanaf eind september opnieuw een (partiële) lockdown die zal aanslepen tot het voorjaar. Verder in de aanbieding voor het najaar/voorjaar: een covid-certificaat gekoppeld aan de toekomstige uitwerking van een digital-ID met credit-system op basis van vaccinatie.

De voeding is hiervoor al enkele weken aanwezig in de MSM, aansturen op segregatie. De niet-gevaccineerden zullen als ‘outlaws’ worden gebrandmerkt en overladen worden met alle zonden van Israël. Verdere vrijheden (mogelijks reizen, tewerkstelling, toegang tot internet) zullen dan op basis van het certificaat/digital ID worden afgeroomd in de komende twee jaar.

Het klimaat zal vervolgens opnieuw onder de aandacht worden gebracht zodat we naar volgend jaar eens een klimaat-lockdown kunnen proberen los te laten op de bevolking. De bevolking is het nu toch gewoon om zich te onderwerpen.

Het wordt meer en meer duidelijk dat er helemaal geen sprake meer is van een Covid-crisis. We zitten al lang onder de epidemische drempel.

Van de aangestelde experten zullen we geen voortschrijdend inzicht moeten verwachten. We zijn ondertussen zover afgegleden in de foute richting dat de angst om hun ongelijk toe te geven (ego) immens moet zijn. Het uitblijven van een ander narratief is, anderzijds, koren op de molen voor de geopolitieke kaste. Zij zien hun kans schoon om het failliete westerse neoliberaal model herop te starten en hiervoor alles in stelling brengen.

De wanverhouding tussen ego’s die niet willen toegeven dat ze fout waren en de vrijheid die ze hierdoor geven aan achterliggende agenda’s zal een nieuw maatschappelijk model induceren waar we als burger niet beter van zullen worden.

Wie dit niet wil inzien mag nu al beginnen repeteren: “Wir haben es nicht gewusst”.

CONCLUSIE

Massaal vaccineren is nutteloos en zet de deur open voor meer varianten. Zet in op omgekeerde lockdown en de bescherming van de zwakkeren in de samenleving, toch als het bedoeling is om Covid aan te pakken.

BIBLIOGRAFIE

De referenties voor bovenstaande tekst bouwen verder op eerdere artikels die ik schreef. Deze kan u in onderstaande link terugvinden op:

Assets(dot)publishing(dot)service(dot)gov(dot)uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf

www(dot)parool(dot)nl/nederland/een-derde-van-besmette-bezoekers-verknipt-had-al-corona-voor-festival~bbc3b317/

Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1059-1062.

radio1(dot)be/steeds-meer-mensen-volledig-gevaccineerd-en-toch-meer-ziekenhuisopnames-hoe-kan-dat

Paul, E., Brown, G. W., Kalk, A., & Ridde, V. (2021). Playing vaccine roulette: Why the current strategy of staking everything on Covid-19 vaccines is a high-stakes wager. Vaccine, 39(35), 4921-4924.

www(do)thetimes(dot)co(dot)uk/article/half-of-covid-hospital-cases-fully-vaccinated-zcppw7jrp?fbclid=IwAR3dwsCdrVVtDJuKRQKOwLd8dobuGLYABT04Hclzgg3ZcXGiHTGBRas91H4

8.527 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page