top of page

Vaccinatie bij kinderen: de olifant en de mug

Analyse door Sam Brokken


Hallucinante berichtgeving dwarrelt over ons neer de laatste dagen. Na de volwassen populatie is het nu de beurt om kinderen te ‘onderwerpen’.

Al meer dan een jaar lang worden kinderen geconfronteerd met een dehumaniserend beleid. Staan ouders er soms bij stil wat de impact op jongeren is van al deze maatregelen? Jonge kinderen ontberen elke non-verbale uitdrukking, een essentieel onderdeel van de menselijke communicatie. Auteurs waarschuwen nu al voor bindingsproblemen tussen jonge kinderen en ouders en verstoorde relatiepatronen op oudere leeftijd. (1) Het jonge brein ontwikkelt zich op basis van neurologische snelwegen in de hersenen die de basis vormen voor hun verdere perceptie naar de wereld toe waarin ze als volwassenen moeten fungeren. Ooit bij stilgestaan hoe die impact zich gaat vertalen binnen pakweg twintig jaar? Hypochondrisme, agorafobie en verstoorde intermenselijke relaties. Om nog maar te zwijgen van de stijging in allergieën die ons de komende jaren parten zullen spelen.


De eerste studies hieromtrent tonen nu al een significante stijging in smetvrees, compulsief hygiënisch handelen en het ontwikkelen van neurotisch gedrag bij jonge kinderen en adolescenten (2,3). Gemiddeld zien we een stijging van 50% aan depressies, angsten, Post-Traumatisch Stress Syndroom en slaapproblemen. Zelfmoordneigingen stijgen in deze groep tot 38% (4).


De angsten die jongeren ontwikkelen voor ziekten zullen leiden tot nog meer ziekte in de toekomst. Zo is er aangetoond dat stressfactoren bijdragen tot verminderde immuniteit en zelfs tot verminderde vaccinatie-efficiëntie binnen bepaalde doelgroepen (5,6) (!!). Er vanuit gaande dat de psychologische factoren nog jaren zullen nazinderen en leiden tot verminderde immuniteit is het niet uitgesloten dat we in de toekomst een grotere populatie aan zieken zullen aantreffen met chronisch inflammatoire en langdurige psychologische ziektebeelden (7).


VACCINATIE BIJ KINDEREN: HET NUT?


Kortweg? GEEN ENKEL.

Een paar biomedische feiten op een rijtje:


· Mortaliteit:


- onder 10 jaar is: 0,002% (8,9)

- onder 25 jaar is: 0,01% (8,9)


(Dit zijn hoofdzakelijk kinderen met zware onderliggende aandoeningen)


· Besmettelijkheid naar anderen (solidariteitsprincipe: “ik doe het voor oma”):


- Gevaccineerden kunnen nog altijd de ziekte doorgeven (10-12)

- De vaccins nu in omloop zijn al niet meer efficiënt (nog 0%-36%!!) (13-15)


Wie beschermt u dan?


· Testen bij kinderen zijn nog niet afgerond.

- De totale gevolgen van de vaccinatiecampagne zal pas eind 2023 bekend worden, voor kinderen vermoedelijk later.

- Er wordt nu al gewaarschuwd om het niet aan kinderen toe te dienen tot er grote studies zijn opgezet.(16) De auteurs geven ook aan dat het een weinig zinvolle strategie is.


ETHISCHE REFLECTIES


Sommige ouders blijken volledig het noorden kwijt en staan klaar, om hun kinderen zonder enige evidentie van nut, te laten vaccineren. (17) Voor we overgaan tot vaccinatie bij kinderen moet er eerst een nut bewezen zijn. Verder moeten we zeker zijn dat de veiligheid op korte, middellange en lange termijn is gegarandeerd (16). Iets wat we nog niet eens weten vandaag bij volwassenen.


Mijn voorspelling dat ze zouden inzetten op het meten van besmettingen (die niets zeggen) bij kinderen dd. 24 januari de cijfers de hoogte in te krijgen wordt nu verder doorgetrokken naar een vaccinatiecampagne binnen deze doelgroep. Door de stijging in cijfers bij kinderen die geen enkele last hebben van Covid-19 pogen de experten alweer een draagvlak te creëren om hun falend beleid te verantwoorden.


Mocht u als ouder ooit gedwongen worden uw kind een medisch experiment te laten ondergaan, zou u instemmen? Als uw kind een verkoudheid heeft, gaat u dan naar het ziekenhuis? Waarom zou u dat nu wel doen als u weet dat het tot niets zal bijdragen? Angst? En voor wat dan?


Kinderen dragen niet bij tot de crisis, zijn er zelfs niet aan onderhevig en worden nu blootgesteld aan de drang tot vaccinatie zonder dat er ooit onderzoek naar gedaan werd. Hoe krijg je dit als ouder aan jezelf verkocht? Of schiet u thuis voor zowat alles met een olifant op een mug? Ik begrijp het niet.


Referenties


1. Green J, Staff L, Bromley P, Jones L, Petty J. The implications of face masks for babies and families during the COVID-19 pandemic: A discussion paper. Journal of Neonatal Nursing 2021; 27(1): 21-5.

2. Tanir Y, Karayagmurlu A, Kaya İ, et al. Exacerbation of obsessive compulsive disorder symptoms in children and adolescents during COVID-19 pandemic. Psychiatry Research 2020; 293.

3. Aleksandrov D, Okhrimenko I. Psychological Risk Factors of the Neurotization of Adolescents under the Conditions of Quarantine Measures of the COVID-19 Epidemic. BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence & Neuroscience 2020; 11: 29-36.

4. Murata S, Rezeppa T, Thoma B, et al. The psychiatric sequelae of the COVID‐19 pandemic in adolescents, adults, and health care workers. Depression & Anxiety (1091-4269) 2021; 38(2): 233-46.

5. Hayward SE, Dowd JB, Fletcher H, Nellums LB, Wurie F, Boccia D. A systematic review of the impact of psychosocial factors on immunity: Implications for enhancing BCG response against tuberculosis. SSM - Population Health 2020; 10.

6. Schakel L, Veldhuijzen Dieuwke S, Crompvoets Paige I, et al. Effectiveness of Stress-Reducing Interventions on the Response to Challenges to the Immune System: A Meta-Analytic Review. Psychotherapy & Psychosomatics 2019; 88(5): 274-86.

7. Johnson D, Dupuis G, Piche J, Clayborne Z, Colman I. Adult mental health outcomes of adolescent depression: A systematic review. Depression & Anxiety (1091-4269) 2018; 35(8): 700-16.

8. Levin AT, Hanage WP, Owusu-Boaitey N, Cochran KB, Walsh SP, Meyerowitz-Katz G. Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications. European Journal of Epidemiology 2020; 35(12): 1123-38.

9. Seoane B. A scaling approach to estimate the age-dependent COVID-19 infection fatality ratio from incomplete data. PLoS ONE 2021: 1-24.

10. Cevik M, Tate M, Lloyd O, Maraolo AE, Schafers J, Ho A. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Microbe 2021; 2(1): e13-e22.

11. Levine-Tiefenbrun M, Yelin I, Katz R, et al. Decreased SARS-CoV-2 viral load following vaccination. medRxiv 2021: 2021.02.06.21251283.

12. Jefferson T, Spencer EA, Brassey J, Heneghan C. Viral cultures for COVID-19 infectious potential assessment - a systematic review. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America 2020.

13. Garcia-Beltran WF, Lam EC, Denis KS, et al. Circulating SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. medRxiv : the preprint server for health sciences 2021: 2021.02.14.21251704.

14. Weisblum Y, Schmidt F, Zhang F, et al. Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants. ELife 2020; 9.

15. Greaney AJ, Loes AN, Crawford KHD, et al. Comprehensive mapping of mutations in the SARS-CoV-2 receptor-binding domain that affect recognition by polyclonal human plasma antibodies. Cell Host & Microbe2021; 29(3): 463-76.

16. Eberhardt CS, Siegrist C-A. Is there a role for childhood vaccination against COVID-19? Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology2021; 32(1): 9-16.

17. Bell S, Clarke R, Mounier-Jack S, Walker JL, Paterson P. Parents’ and guardians’ views on the acceptability of a future COVID-19 vaccine: A multi-methods study in England. Vaccine 2020; 38(49): 7789-98.


6.033 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page