top of page

Open brief over de vaccinatieplicht aan de expertengroep Psychologie & coronaGeachte mevrouw Horens,

Geachte experten Psychologie & corona,

In de media verscheen afgelopen week jullie oproep tot een verplichte vaccinatie. U kwam onder meer aan het woord in het VRT NWS.

Het is opmerkelijk dat u als psycholoog 100% zeker bent van uw overtuiging dat een massavaccinatie van de hele bevolking, zonder uitzondering, nuttig, proportioneel en zelfs noodzakelijk is in de strijd tegen een coronavirus. Op basis van die overtuiging over het eigen gelijk meent u zelfs dat het geoorloofd is om een inbreuk te plegen op het meest fundamentele recht van allemaal, ons recht op lichamelijke zelfbeschikking.

Dat is inderdaad opmerkelijk want bij de experts die ook effectief inhoudelijke kennis ter zake hebben en effectief weten waarover ze spreken als het gaat over vaccinatie (virologen, immunologen, vaccin-experts, artsen, …) bestaat daar hoegenaamd geen consensus over. Er zijn daarentegen grote meningsverschillen en er is een grondig debat, maar afgaande op uw uitspraken in de pers denk ik niet dat u de moeite heeft genomen zich daarin te verdiepen. Het vereist immers dat men eventjes verder kijkt dan enkel de oppervlakkige artikels die in de massamedia verschijnen.

Het is ook opmerkelijk dat jullie advies er komt op een moment dat zelfs de heer Marc Van Ranst (die overigens ook steeds weigert om in debat te gaan en die andersdenkenden systematisch blokkeert op Twitter) aangeeft dat Omikron qua ernst vergelijkbaar is geworden met de griep en ook andere instanties aangeven dat het einde van de pandemie in zicht komt en we naar een endemische fase gaan.

Ik vroeg me af of jullie expertengroep ooit al eens iets gelezen heeft over de ernstige bijwerkingen die zich kunnen voordoen bij de Covid-vaccins (die op een totaal andere manier werken dan alle andere vaccins tot nu toe - zoals u hopelijk weet)? En over het feit dat deze bijwerkingen veel frequenter en ernstiger lijken te zijn dan bij andere vaccins? Het gaat dan over zaken zoals tromboses, longembolieën, herseninfarcten, hersenbloedingen, ooginfarcten, hartontstekingen, hartaanvallen, uitgesproken en langdurige menstruatieproblemen bij vrouwen, ontstekingen, huidproblemen, neurologische klachten zoals tremoren en verlammingen, chronische hoofdpijn, chronische spier- en gewrichtspijnen, oorsuizen, kortademigheid, enzovoort. Er bestaan twijfels over de veiligheid van het spike-eiwit dat deze genetische vaccins op grote schaal in het lichaam doen produceren.

Het volgende document kan misschien helpen om een beter beeld te vormen van deze bijwerkingen: https://lstu.fr/bijwerkingenjanuari2022.

In de media verkondigen jullie verschillende theoretische bespiegelingen, die me eerlijk gezegd nogal simplistisch en soms wereldvreemd overkomen. Zijn jullie ook effectief al eens, met een open geest, in dialoog gegaan met mensen die de keuze maakten om zich niet tegen Covid te laten vaccineren? Om te verifiëren of jullie theoretische bespiegelingen, hypothesen en uitgangspunten eigenlijk wel kloppen? Of zijn jullie ook op dit punt zo overtuigd van het eigen gelijk dat verificatie niet nodig is?

Zijn jullie ook effectief al eens, met een open geest, in dialoog gegaan met mensen die de keuze maakten om zich niet tegen Covid te laten vaccineren?

Zo stellen jullie onder meer dat mensen ‘minder spijt’ zullen hebben achteraf als de beslissing in hun plaats genomen wordt en ze zelf de keuze niet hoeven te maken. Is dat zo? Of is het misschien mogelijk dat mensen zich na een gedwongen injectie verkracht zullen voelen, gebroken en getraumatiseerd? En wat als ze ook nog eens met ernstige bijwerkingen worden geconfronteerd? Inderdaad, penetratie in het lichaam zonder vrije instemming wordt doorgaans omschreven als verkrachting. Het klinkt hard en cru, maar het is wel degelijk de gevoelsmatige realiteit voor alle mensen die, vaak na rijp beraad en grondig bestuderen van de beschikbare informatie, geen coronavaccin willen nemen en daar ook gegronde redenen voor hebben.

Professor Bert De Munck verwoordde het goed in Knack: “Tegenstanders […] voelen zich in de essentie van hun mens-zijn aangetast […] omdat het raakt aan hun meest fundamentele visie op het leven en hun relatie met de natuur, en omdat de gevraagde solidariteit ook voor hen uiteindelijk ingrijpt tot op het meest wezenlijke niveau, namelijk het eigen lichaam. Bestaan er überhaupt ethische of politiek-filosofische rechtvaardigingen voor het opleggen van dat soort solidariteit?”

(Bovendien is intussen duidelijk dat het met solidariteit helemaal niets te maken heeft, want gevaccineerde personen blijken even besmettelijk te zijn voor anderen als ongevaccineerde personen. Het vaccin heeft nauwelijks of geen effect op transmissie. En groepsimmuniteit is even onmogelijk bij dit virus als bij de griep en verkoudheidsvirussen, zie de eerder doorgestuurde informatie.)

Eén van jullie experten stelde dat een verplichting te verkiezen is boven een beleid dat een onderscheid maakt en discrimineert tussen gevaccineerden en vaccinvrije personen.

Discriminatie is inderdaad erg, maar voor de betrokken personen is een verplichte inenting met een coronavaccin nog véél, véél erger.

Mensen kunnen gediscrimineerd worden op basis van verschillende gronden: hun huidskleur, religie, seksuele geaardheid, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, etc.

Hoe mensen denken over gezondheid en wat zij de beste manier vinden om voor hun eigen lichaam (!) te zorgen is ook een soort van levensbeschouwelijke, voor sommige mensen heel belangrijke, met hun identiteit verweven overtuiging die gerespecteerd moet worden.

Heeft jullie expertengroep (die ideologisch vrij uniform samengesteld lijkt te zijn?) al gehoord van het begrip ‘natuurlijke immuniteit’? Onderzoek toont aan dat natuurlijke immuniteit tot 13 keer beter beschermt dan de vaccins en waarschijnlijk vele jaren standhoudt. De bescherming is breder en robuuster want gebaseerd op herkenning van àlle onderdelen van het virus, niet enkel het spike-eiwit. Natuurlijke immuniteit biedt daarom meer bescherming tegen toekomstige varianten.

Wat is exact jullie redenering dan wanneer jullie pleiten voor het verplicht vaccineren van mensen die al immuniteit hebben?

Uzelf spreekt verder ook over de uitgestelde zorg die een gevoel van onrechtvaardigheid creëert. Jammer dat er in jullie groep geen historici zitten, zij hadden er misschien op kunnen wijzen dat overvolle ziekenhuizen en uitgestelde reguliere zorg in de winterperiode al meer dan 25 jaar een probleem vormen, zoals heel duidelijk blijkt uit dit overzicht: https://drive.google.com/file/d/1f6GWAAGLssEmm67-ZDNJwqgzCnpVCScx/view?usp=sharing. Niet door ongevaccineerden, wel door besparingen van een overheid die onvoldoende zorgcapaciteit voorziet.

Kortom, men kan zich de vraag stellen of het niveau van jullie reflecties en adviezen wel beantwoordt aan de standaarden die men zou verwachten in het licht van de gewichtigheid en ook complexiteit van het onderwerp. De oppervlakkigheid, de overmatige simpliciteit, de eenzijdigheid en schijnbare vooringenomenheid zijn zeer storend.

Hoogachtend,

Thomas V.3.348 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page