top of page

Open brief aan de regeringen

Een aantal wetenschappers, zorgverleners, ondernemers en bezorgde burgers schreef een Open Brief, waarin ze wijzen op de huidige impasse die gekenmerkt wordt door de niet-doeltreffende strategie van massavaccinatie, en door polarisatie en discriminatie. Ze stellen ook in 10 punten een betere aanpak voor naar de nabije en de iets meer verre toekomst toe.


De brief, van het nieuwe initiatief Factor V en de Waalse tegenhanger Covid Rationnel, werd al door veel mensen onderschreven en aan Alexander De Croo en de leden van de diverse regeringen van dit land bezorgd. Maar hoe meer mensen de brief de komende tijd nog mee ondertekenen, hoe meer men er hopelijk rekening zal mee houden. Hopelijk kunnen we rekenen op jullie om hem te tekenen en te delen.DE TIEN AANBEVELINGEN, die The Human Side mee onderschrijft:


1. Stop met de toepassing van het Covid Safe Ticket, aangezien het niet alleen ondoeltreffend, maar ook discriminerend is, en leidt tot segregatie in de bevolking. Het valse gevoel van veiligheid is ook gevaarlijk voor gevaccineerde personen die kunnen besmet worden en anderen besmetten zonder het te beseffen. De regeringen moeten bovendien een dringende oproep doen om de polarisatie tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen onmiddellijk te stoppen.


2. Stop met het massa-vaccineren van kinderen en adolescenten. Alleen kinderen en jongeren met een gekend verhoogd risico op COVID-19 komen in aanmerking en dit enkel na uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Dit betekent ook dat scholen op geen enkele manier een rol mogen opnemen of tussenkomen in het vaccineren van kinderen en adolescenten. Het moet scholen verboden worden te vragen naar de vaccinatiestatus van kinderen en jongeren, en het moet scholen verboden worden te discrimineren tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen en jongeren.


3. Omwille van het voorzichtigheidsbeginsel, adviseer de beschikbare vaccins enkel aan mensen met een positieve balans tussen baten en risico’s in functie van hun gezondheidstoestand en persoonlijke situatie. Concreet betekent dit het in eerste instantie aanbieden (niet verplichten) van een derde dosis aan mensen met een verzwakte immuniteit, ouderen (>70j.) wonend in woonzorgcentra of thuis, en mensen met meerdere ziektebeelden en die nog niet zijn besmet geweest door sars-cov-2.


4. Stop met het verkeerd gebruik van PCR-testen als instrument voor populatiedetectie bij asymptomatische en niet-risicopersonen. Een rationeel testbeleid is nodig met als doel enkel besmettelijke personen en nieuwe besmettingshaarden snel en efficiënt te identificeren.


5. Ondersteun eerstelijnszorgverleners in het promoten van gezondheid vooral bij kwetsbare populaties (eventueel met voedingssupplementen). Ondersteun hen ook in het adviseren van hun patiënten met meerdere ziektes en andere noden, en in het toepassen van richtlijnen voor het behandelen van hun patiënten in geval van symptomatische besmetting, aangepast aan de specifieke situatie en noden van de patiënt (mogelijks met o.a. anticoagulantia, corticosteroïden, andere anti-inflammatoire geneesmiddelen en/of antibiotica in geval van vermoedelijke secundaire bacteriële infectie).


6. Maak kinderen niet meer het voorwerp van restrictieve maatregelen (scholen sluiten, maskers dragen,…). Het sluiten van scholen is schadelijker voor de kinderen – en zeker de meest kwetsbare – in vergelijking met de mogelijke baten voor de gemeenschap, en er is geen afdoende bewijs dat het dragen van maskers door kinderen effectief is in het bestrijden van de pandemie.


7. Promoot buitenactiviteiten en pas ventilatie en luchtfiltratie van binnenruimtes uitgebreider toe.


8. Investeer meer in het versterken van ons gezondheidssysteem, zowel in de eerste lijn als op het niveau van de ziekenhuizen, zodanig dat ons systeem beter voorbereid is op volgende mogelijke bedreigingen. Dit vraagt ook een langetermijnvisie op maatschappelijke gezondheid, nadruk op gezondheidspromotie bij kinderen en het daarbij toekennen van een belangrijke rol aan het onderwijssysteem.


9. Voer uitgebreide campagnes rond gezondheidspromotie om de impact van zogenaamde niet-besmettelijke ziektes (obesitas, type 2-diabetes, verschillende vormen van kanker,…) te verminderen, en de immuniteit van de populatie te versterken ter bescherming tegen toekomstige virale en bacteriële infecties.


10. Evalueer permanent de impact van maatregelen, en maak de resultaten van deze evaluaties op correcte wijze publiek. Dit betekent ook een transparante en inclusieve dialoog met de bevolking en het aanpassen van het gezondheidsbeleid aan de context, de verwachtingen van de mensen en de evoluerende prioriteiten.

Naast al het bovenstaande vragen we onze regeringen om een strategie voor betere communicatie met de bevolking te ontwikkelen, die niet gebaseerd is op schuld, op het creëren van angst, dwang en verwijten, maar op duiding, het stimuleren van waakzaamheid, verantwoordelijkheid en verbinding en met een realistisch perspectief.


Bronnen zijn publiek beschikbaar en te verkrijgen op aanvraag (contact@factor-v.be).

936 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page