top of page

LICHTBAKENS #2: BERT COOLS

Een tijdje geleden werd een nieuwe Lichtbakens podcast opgenomen met Bert Cools en Liesbeth Becu, twee bijzondere mensen die onderwerpen belichtten vanuit hun eigen visie en achtergrond. Hieruit ontstond een bijzondere dynamiek en kwamen zeer waardevolle inzichten naar boven, die we graag met jullie wilden delen. Tijdens het gesprek kwamen zowel raakpunten als verschillen naar boven. Helaas ontvingen we van Liesbeth het bericht na de opname, dat zij zichzelf niet optimaal voelde op dat moment, en zij daarom liever wilde afzien van de publicatie. Wij betreuren deze beslissing, maar respecteren de wens van Liesbeth. We zijn wel verheugd dat we de bijdrage van Bert wel kunnen brengen.BIO BERT COOLS


Bert Cools (°1967) is een stille, ingetogen, gedreven levensleraar. Hij begeleidt jou naar meer inzicht in jezelf en het leven op een vernieuwende manier, vanuit een bredere visie op mens-zijn in al zijn aspecten: lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel. Bert nodigt je uit naar een grotere bewustwording van de universele levensprocessen die het leven sturen zodat je deze als leidraad kan gebruiken om keuzes te maken en daadwerkelijk nieuwe stappen te zetten. Hij reikt je op een boeiende manier informatie aan die herkenbaar en onmiddellijk toepasbaar is in je dagelijks leven.Hij nodigt je uit om verbinding te maken met de leraar en de heler in jezelf… Op weg naar meer harmonie: individueel, relationeel, maatschappelijk en op wereldvlak. Op weg naar een vernieuwende, natuurlijke vorm van gezondheidszorg en onderwijs. Op weg naar verantwoordelijk zijn voor je eigen leven…

Levensloop en innerlijk proces


Als kind reeds voelt Bert een diep innerlijk verlangen naar een leven in harmonie en wordt hij uitgedaagd in het ontwikkelen van zijn innerlijke kracht. Het leven schenkt hem de opportuniteiten op weg naar vollediger mens-zijn. Hij studeert verpleegkunde, gevolgd door een lerarenopleiding. Hij werkt als verpleegkundige op de afdeling Intensieve Zorgen in het UZ Leuven en daarna als docent in een school voor verpleegkunde te Leuven. Vanuit een innerlijk gemis en de confrontatie met de uitdagingen op zijn levensweg, ontstaat een steeds brandender verlangen om op zoek te gaan naar het ware weten.


Op zoek naar meer inzicht in zichzelf, de mens, het leven op aarde en de kosmos volgt hij meerdere opleidingen en workshops en begint hierover boeken te lezen. Met de natuurlijke wetmatigheden van het leven als uitgangspunt gaat hij steeds dieper op zoek naar het wezen van de mens en alles wat is… Het Leven aanschouwend als een in-beeld-zetting, een ‘verbeelding’, een metafoor voor een groot innerlijk proces. Bert is onderweg op een grote ontdekkingstocht en leert kijken met nieuwe ogen. Wetende dat hij stilaan meer weet. Hij herontdekt zijn voelwereld en herinnert zich stilaan wat hij heel diep altijd al geweten heeft.


Vanuit een grote verwondering en een diep enthousiasme, vanuit de geboren leraar en genezer in zichzelf ontstaat een groeiend verlangen om bruggen te bouwen. Bruggen tussen oude verhalen uit eeuwenoude wijsheidstradities, universele wetmatigheden en nieuwe verhalen uit de hedendaagse wetenschap. Bruggen als uitnodiging naar anderen toe, om verbindingen te maken, op weg naar een wereld van vollediger mens-zijn. Bert zet zijn verlangen in de wereld en wordt werkzaam als docent/coach/levensbegeleider: als zelfstandige, als freelancer.


Bert nodigt je uit... om samen het Leven te lezen zoals het is, gebruikmakend van de uiterlijke verschijningsvormen zoals ze zijn, gebruikmakend van je eigen innerlijk proces, de beelden van je innerlijke voelwereld die je kunnen leiden naar het mooiste beeld van jezelf. Bert nodigt je uit... om je kennis te verruimen, je ware voelen te ontdekken en toe te staan en bewuster te leren handelen. Bert nodigt je uit… om wakker te worden, de verantwoordelijkheid voor je eigen leven op te nemen, de leraar en de genezer in jezelf te ontdekken, je eigen bruggen te bouwen, je innerlijk verlangen te volgen, de oorsprong van je mens-zijn zoals het bedoeld is te zijn: ‘wijs en heel’, steeds meer in harmonie met jezelf en het grote geheel van het leven…


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page