top of page

Geen vodje papier

Ik heb de afgelopen maanden al vaak aan deze man moeten denken. Leo Tindemans vond in 1978 als premier van België dat de Grondwet "geen vodje papier" was. Hij zorgde voor een schokgolfje in de Kamer toen hij onverwacht het ontslag van zijn regering aanbood. Hij wou niet dat het land ten prooi zou vallen aan avontuur, want enkele grondwettelijke rechten waren in gevaar.Los van het feit dat het parlement blijkbaar toen nog bevolkt was, stel ik me de vraag of er vandaag nog zoiets bestaat als staatsmanschap. Wie waarborgt onze Grondwet, iemand? Alexander De Croo? Jan Jambon? Ben Weyts? ... Wie waarborgt de democratie? Betalen wij jullie daar dan niet voor? Aangezien het regent, lees ik wat Grondwetsartikelen als avondlectuur. Het moet gezegd, wat een interessant vodje is dat toch!

Ik selecteer enkele passages. Lezen jullie even mee, ook heren politici, ter herinnering?


Art. 11 Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.


Art. 22bis (tweede wijziging) Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.


Art. 24 § 1. Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing van de misdrijven wordt alleen door de wet of het decreet geregeld. § 4. Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet of het decreet.


Art. 25 De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.


Art. 27 De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.

(...)


In het kader van de huidige vaccinatiepolitiek, waarin rechten noch vrijheden lijken te worden gevrijwaard, ook niet t.a.v. kinderen en waar censuur doodnormaal lijkt geworden, vraag ik me af hoe vaak Tindemans zich al heeft omgedraaid in zijn graf.


In welk avontuur zijn wij beland, beste heren politici? Wie neemt hiervoor de verantwoordelijkheid? Wie zal de niet-gevaccineerde kinderen beschermen tegen discriminatie als straks de schoolpoorten weer opengaan? Kunnen jullie iets duidelijker communiceren over jullie beleid in verhouding tot de Grondwet?


Er moet dringend stof worden afgedaan van onze democratie. Er zijn daar betere vodden voor dan een Grondwet.

257 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page