top of page

Doorbraakinfecties en complicaties bij gevaccineerden

DE OPLOSSING? NOG MEER VACCINEREN!! BYE BYE, WEG NAAR DE VRIJHEID!


Analyse door Sam BrokkenDe laatste weken verschijnen er artikels in de media die benadrukken hoe efficiënt de vaccins wel zijn tegen ‘doorbraakinfecties’ (herinfecties na het vaccin), zelfs tegen de nieuwe varianten (Delta/Indisch).

Zo bracht VRTNWS het bericht van Sciensano dat maar 0,32% - 2,33% van de mensen opnieuw positief testen. Deze mensen werden ‘per ongeluk’ ontdekt omdat ze voor bepaalde redenen opnieuw een test dienden af te leggen. Dit is louter dus een observatie, geen studie. Velen die toch opnieuw besmet werden en zich niet meer lieten testen (wegens toch 2 keer gevaccineerd) zullen niet in die cijfers voorkomen. Dit kan men alles behalve als een bewijs beschouwen.

Een Schotse studie (1) meldt dat de vaccins goed standhouden tegen de nieuwe Delta (Indische) variant, na twee dosissen bleek het Pfizer-vaccin 92% efficiënt, AstraZeneca voor 60%. Public Health England (PHE) meldt dat de efficiëntie van het Pfizer-vaccin daalde van 93% voor Britse variant en naar 88% voor de Indische variant. Voor Astrazeneca lagen de cijfers lager, respectievelijk 66% naar 60% (2). Beide worden dus nog sterk aanbevolen gezien deze positieve cijfers. Desondanks stijgen de cijfers nu weer in de UK.

De Standaard citeert Sciensano: “Uit de cijfers blijkt dat de meeste doorbraakbesmettingen met de Britse variant zijn (3). Het spreekt de PHE-studie tegen.

Blijkt dat de efficiëntie afneemt naarmate de mutaties vorderen en doorbraakinfecties al voorkomen bij de gekende varianten. Het valt dus te verwachten dat er nog doorbraakinfecties zullen komen met nieuwere varianten.

Dit wordt ook nog eens bevestigd in een pre-print studie waaraan Steven Van Gucht meewerkte. Op basis van data uit twee woonzorgcentra blijkt dat bewoners die nooit eerder in contact kwamen met het virus en vervolgens het Pfizer-vaccin kregen toegediend, nauwelijks tot geen antistoffen aanmaakten die bestand waren tegen de Zuid-Afrikaanse variant: ‘Worryingly, none of the naïve residents had detectable neutralizing Ab to the B.1.351 variant.’ Meer nog, zelfs bij de zorgmedewerkers viel het op dat ze niet allemaal beschermd waren. De auteurs motiveren dit door een aangepast vaccinatieprogramma voor te stellen, met andere woorden….blijven vaccineren (4). Wat horen we onze ‘experten’ steeds zeggen? De vaccins werken, kijk maar naar onze woonzorgcentra. Tja?!

Dat Sciensano weigert alle achterliggende data vrij te geven aan het parlement mag niet verbazen. Er zouden wel eens een boel lijken uit de kast kunnen vallen omtrent de totale mislukking van de spuitjes. Toen ik vorige zomer naar voren bracht dat mensen op leeftijd nauwelijks antistoffen aanmaken werd ik door het slijk getrokken. Sinds de campagne achter de rug is in de WZC’s worden er nauwelijks overlijdens noch testgegevens naar buiten gebracht. Ook de data van de doorbraakinfecties die in het ziekenhuis komen te liggen worden stilzwijgend onder de mat geveegd.

Op zich is dit allemaal geen nieuws, de beperkte werkzaamheid zien we ook jaarlijks bij de griepspuiten. Het bereiken van een groepsimmuniteit op basis van vaccins blijkt dus een moeilijk verhaal te worden, zoals altijd al voorspeld.

DOORBRAAKINFECTIES

De huidige spuitjes zijn gebaseerd op de originele Wuhan-stam van anderhalf jaar geleden. Zoals onafhankelijke studies nu al maanden aantonen werken de spuitjes nog nauwelijks tegen de 15.000 mutanten die we nu al verder staan (zie vorige posts). Het gevolg is dan ook dat we meer een meer doorbraakinfecties zullen zien, vooral in het najaar als het virus opnieuw toeneemt aan virulentie. Het zal gauw blijken dat de vaccinatiecampagne een weinig zinvolle operatie is.

De studies die aantonen dat mutanten de antistoffen ontwijken zijn bijna niet meer te tellen (5-13), desondanks blijven onze experten mist spuien met enkele Pfizer-studies die voornamelijk in de New England Journal of Medicine worden gepubliceerd. Reden is simpel, de ‘hoofdredacteur’ zat voor de farma-industrie (Pfizer, Moderna en J&J) in de aanbevelingscommissies voor de vaccins (45). Dat zijn dan ook de studies in de NEJM waarnaar factcheckers steeds verwijzen, dat al de andere (onafhankelijke) studies hen tegenspreken doet dan ook niet terzake.

Een studie uit Israël, waar exclusief het Pfizer-vaccin werd aangeboden, toont aan dat geïnfecteerde niet-gevaccineerden die een herinfectie/doorbraakinfectie kenden betere antistoffenwerking hadden dan gevaccineerden (14)!!

Doorbraakinfecties na Pfizer of Moderna (mRNA) werden vastgesteld in de US. Hier zagen ze voor P.1 (Braziliaanse variant/Gamma), B.1.351 (Zuid-Afrikaans/Béta), B.1.427 en B.1.429 (Californische variant/Epsilon) dat de vaccins een sterk verminderde werking vertoonden (15). Een andere studie merkte zelfs dat het volledig ontbrak aan antistofwerking tegen de Epsilon-variant (16). Er wordt desondanks vaak gewezen op het feit dat de doorbraakinfecties beperkt zijn (17). Dit soort stellingen wordt aangegrepen door de experten, echter weten we dat maar 1% tot 10% van dit soort ‘meldingen’ worden geregistreerd (18).

Na volledige vaccinatie ziet de CDC (US tegenhanger Sciensano) behoorlijk wat doorbraakinfecties. Als we er vanuit gaan dat 10% werd geregistreerd zou dit uitkomen op ongeveer 103.000 doorbraakinfecties waarvan alsnog 1.600 mensen kwamen te overlijden (mediane leeftijd: 58 jaar) en dit op 101 miljoen volledig gevaccineerden (19). Dit laatste mag niet veel lijken, echter zijn er veel variabelen die hier een rol spelen. Het is niet omdat je gevaccineerd bent dat je nadien nog iemand tegenkomt die jou besmet. Als de besmettingen dalen door klimatologische omstandigheden zal dit ook een invloed hebben, enz.

De hogere leeftijd van de doorbraak-populatie geeft nog maar eens aan dat deze populatie al minder antistoffen aanmaakt en vaak ook onderliggende aandoeningen kent. Zonder vaccins is het diezelfde populatie die het moeilijk kan krijgen.

In India gebruikte men AstraZeneca en BBV152/Covaxin (inactief virus, Indisch vaccin). Ook hier werd de ‘Indische variant’ (B.1.617/Delta) door de opgewekte antistoffen ontweken. Hier was de gemiddelde leeftijd 37 jaar zonder onderliggende aandoeningen. De onderzoekers zagen geen verschil in symptomen bij gevaccineerden en niet-gevaccineerden (20).

Een andere Indische studie zag 11,3% van de gevaccineerden een doorbraakinfectie ontwikkelen (21). Dit is al geen klein aandeel meer.

DE GEVOLGEN VAN DE SPUITJES

De cijfers van overlijdens na vaccinatie blijven dag na dag stijgen, echter zijn de vermelde aantallen nog steeds laag. De CDC (US) maakt melding van 5343 overlijdens sinds december die zouden gelinkt kunnen worden aan het vaccin (22).

De rapportage voor Europa handelt over meer dan 354.000 bijwerkingen (0,2% van de EU-populatie). Bijwerkingen als doofheid, blindheid en slaaploosheid zijn veel voorkomend. Het aantal doden zou maar op 66 liggen (23). Gezien de EU-populatie 450 miljoen mensen betreft en de US 325 miljoen kan men zich vragen stellen bij de 66 overlijdens die onze EMA publiceerde. De Good-News Show moet blijven doorgaan.

Het eerder vermelde onderzoek van Sciensano (co-auteur Prof Van Gucht) dat (bewust?) onder de radar bleef onderzocht personeel en bewoners in twee rusthuizen. Personen die niet eerder besmet waren toonden na vaccinatie maar een suboptimale bescherming tegen de originele Wuhan stam. 49 dagen na vaccinatie bleken maar 2/19 medewerkers en 0 (nul !!) bewoners bescherming te genieten tegen de Zuid-Afrikaanse variant (4).

Uit een Brits rapport blijken na 4 maanden 34 niet-gevaccineerden te zijn overleden aan de Delta-variant, tegenover 37 (!!) met het vaccin (24).

Uit documenten van de Britse overheid blijkt dat 1 op 147 personen onderhevig zijn aan bijwerkingen. Ze melden zelf dat maar 10% vermoedelijk wordt geregistreerd (u kan dan zelf bij onderstaande cijfers het even naar 100% trekken:

overlijdens: 1.332, hartstilstand: 10.370, anafylactische shock: 1.130, bloedafwijkingen: 13.680, Infecties: 21.019, herpes-opstoot: 3276, migraine: 8803, oogproblemen: 15.419, Blindheid: 279, psychiatrische stoornissen: 18.847, huidproblemen: 62.569, spontane abortus/doodgeboorte: 211, gezichtsverlamming/Bell’s: 1.157, zenuwstelselpathologie: 197.781, herseninfart/bloeding: 2.006, tromboses/embolie: 5.146, ademhalingsproblemen: 33.178, vertigo: 7.039, en zo gaat de lijst nog wel even door (25).

Noorwegen heeft gedurfd zijn cijfers naar buiten te brengen, het Pfizer-spuitje zou verantwoordelijk zijn voor (mogelijks) 36% van de overlijdens in woonzorgcentra (26). Vermits een mens een mens is en de spuit overal hetzelfde….

Voor de vaccins op de markt kwamen werd er in de literatuur al gewaarschuwd voor het mogelijk ontstaan van ADE, het ontwikkelen van een overreactie van het immuunsysteem wat kan leiden tot superverspreiding met risico op overlijden. SARS, MERS en RSV delen dezelfde genoomstructuur als SARS-COV-2. Het ontwikkelen van vaccins voor SARS, MERS en RSV werd na vijf jaar stilgelegd door het risico op ADE. De vaccins bereikten nooit de markt (27-30). Mogelijks zijn een deel van de overlijdens door vaccins en de uitbraken in WZC’s en ziekenhuizen bij gevaccineerden hier aan te wijten. Om dit met zekerheid te bevestigen is het wachten op grootschalige postmortem onderzoeken. Die blijven vooralsnog uit.

In Israël, het gidsland, blijken dubbel gevaccineerden ondertussen alweer besmettingen op te lopen (41)…voor zover de efficiëntie!

DE GEVOLGEN VAN HET VACCIN

HERPROGRAMMATIE IMMUUNSYSTEEM

Het Pfizer-vaccin (mRNA) kan leiden tot herprogrammatie van het immuunsysteem. Er wordt een sterke reactie opgemerkt tegen schimmels en bij bacteriën vermindert de immuunreactie (31). Potentieel gevaarlijk als je naast Sars-CoV-2 nog een bacterie opraapt. Zou kunnen verklaren hoe mensen die reeds ouder en zwakker zijn hier niet meer tegen bestand zijn. Verder tonen de onderzoekers aan dat T-cel immuniteit niet optimaal tot werking komt bij het vaccin. Interferonen die noodzakelijk zijn voor het aanvallen van het virus werken paradoxaal genoeg niet goed meer, wat mogelijks de verklaring is waarom gevaccineerden vatbaarder zouden kunnen worden voor de infectie.

Dit zou, volgens het onderzoek, ook een indicatie zijn voor mogelijke vaccinatie-interferenties met andere vaccins (bvb. influenza) wat tot problemen kan leiden. Ook hier ligt mogelijks een verklaring dat gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden.

Nog opvallend, de TNF-alpha werking vermindert ook. Deze laatste heb je nodig om potentiële kankercellen te doden (31). Ook niet wenselijk…

SPIKE-EIWITTEN DOORHEEN HET LICHAAM EN NEERSLAG IN DE ORGANEN

Voor Moderna, ook een mRNA-vaccin, werd vastgesteld dat de Spike-eiwitten niet lokaal blijven zoals eerder werd gedacht. Het Spike-eiwit en het S1-antigen (ziekteverwekkers) werden teruggevonden in het bloedplasma doorheen het lichaam (32). Een confidentieel rapport van Pfizer (mRNA) werd vrijgegeven door de PMDA (Japanse Sciensano). Hieruit blijkt dat nanopartikels zich opslaan in o.a. de lever, baarmoeder, teelballen, hersenen, hart en bijnieren. De cijfers bleven stijgen tot 48h na vaccinatie, na 48h werd er niet meer verder onderzocht (33). Quod non.

RNA KAN DNA AANPASSEN

Een zeer recente revolutionaire bevinding werd gepubliceerd in Science (34), RNA kan het DNA herschrijven. De auteurs leggen hierbij geen link met de mRNA vaccins, dan hadden ze mogelijks het artikel niet gepubliceerd gekregen. Nog een onbekende factor bij.

Als RNA het DNA kan herschrijven zou dit op middenlange termijn wel eens tot grote problemen kunnen leiden. Het DNA is nu eenmaal wat ons maakt tot wie we zijn én bijgevolg een grote invloed heeft op onze gezondheid. Dit is één van de zaken die potentieel tot veel nevenschade kan leiden.

HART-VAAT- EN LONGAANDOENINGEN

Onderzoekers (op basis van labo-proeven en post-mortem onderzoek) leggen de link met Spike-eiwitten en de werking die mRNA vaccins teweegbrengen in het lichaam. Dit kan leiden tot verdikte vaatwanden in de longen, verhoogde bloeddruk en longproblemen. Net dezelfde symptomen die het zou moeten vermijden. De combinatie van voorgaande zou hartaandoeningen en chronische aandoeningen vooraf kunnen gaan (35, 36).

Het ontstaan van bloedklonters (trombose/embolie) werd al uitvoerig beschreven in de media omtrent AZ en J&J. Deze week meldde British Airways nog de dood van 4 piloten na vaccinatie. De communicatie werd ondertussen al licht gewijzigd. Er staat nu ook bij dat er geen enkele link is tussen de overlijdens (37). Piloten zijn dagelijks onderhevig aan drukverschillen, ze zitten ook uren aan een stuk stil. Piloten ondergaan regelmatig uitgebreide medische keuring. Echter vallen tromboses niet te voorspellen. Dit verdient op zijn minst diepgaand onderzoek.

MYOCARDITIS BIJ JONGEREN

Hartspierontstekingen steken sinds kort ook de kop op, veelal bij jonge mannen (16-24 jaar). Aan de jongeren zijn we wereldwijd net begonnen en de CDC meldt nu al 226 gevallen gelinkt aan mRNA en nog eens 250 die verder worden onderzocht. Over alle leeftijden werden er al 789 meldingen geregistreerd (38). In Israël werden er op 5 maanden tijd 275 meldingen geregistreerd (39, 40). Hier ten lande wil men massaal inzetten op kinderen, een leeftijd waarop ze op geen enkel wijze last hebben, noch de vector zijn van de besmettingen (46). Begrijpe wie kan!

COMBINATIE VAN SPUITEN

Men is al volop aan het werken aan combivaccins (griep/Covid-19) (42) en zelfs heterologe combinatie van mRNA en vector-vaccins (Pfizer/AstraZeneca) (43, 44). De eerste resultaten zijn zeer goed, zoals bij elke eerste nieuwe studie. We weten nog niet wat de consequenties zullen zijn van de homologe vaccins en we beginnen al aan een combinatierondje.

MIJN PERSOONLIJKE REFLECTIE

De huidige vaccins zijn duidelijk beperkt efficiënt. Tegen het einde van de zomer steekt het virus in nieuwe varianten opnieuw de kop op. De schuld zal komen te liggen bij de kinderen en de niet-gevaccineerden, hoewel we weten (zie vorige posts) dat het vooral gevaccineerden zijn met een zwak immuunsysteem die voor mutaties zorgen. Die laatsten zijn net de doelgroep waarop maximaal wordt ingezet. De vaccinaties binnen de ouderenzorg hebben nauwelijks tot iets bijgedragen. De zwaksten zijn we al verloren en sinds de vaccinatiecampagne wordt er niet meer regulier getest in WZC’s. De overlijdens die na de vaccinatieronde zijn gevallen worden niet meegedeeld of ‘zijn niet gelinkt aan Covid’.

De experten en overheid zullen in het najaar verkondigen dat de vaccins niet meer adequaat werken tegen de mutanten én het volgende rondje lockdown en nieuwe prikken zullen uw deel worden. Het covid-certificaat zal dan nog alleen worden gekoppeld aan een vaccin, wie niet mee wil in het circus zal de gevolgen kennen.

Het zal nog enkele jaren duren voor we over voldoende studies beschikken die ontegensprekelijk kunnen aantonen dat de vaccinatieschade groter zal zijn dan het probleem. En dat voor een virus dat 0,05% treft met overlijden onder de 70 jaar.

VDB heeft al aangekondigd dat we vanaf nu tijdens griepseizoenen beter mondmaskers blijven dragen en Erika Vlieghe kondigt nu al aan dat we op het einde van het jaar opnieuw alles dicht moeten gooien want dat zal het resultaat zijn van de lossere maatregelen. Aan het klimatologische effect blijft men voorbijgaan om de angst draaiende te houden.

Men zet vooral in op mRNA-vaccins, een massa nieuwe dosissen werd door de EU al besteld. Deze vaccins worden nu op basis van de huidige stammen geproduceerd, tegen het einde van het jaar zitten we alweer een paar duizend mutaties verder. Begint u het plaatje te zien?

Wat zal de oplossing van de regeringen en het geopolitieke speelveld zijn?Doorbraakinfecties bij dubbel gevaccineerden? Nog meer vaccineren! Logisch? Toch?

Vaccinaties als weg naar de vrijheid? Think again….

REFERENTIES

1. Sheikh, A., McMenamin, J., Taylor, B., & Robertson, C. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 2. www(dot)gov(dot)uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-b-1-617-2-variant-after-2-doses 3. www(dot)standaard(dot)be/cnt/dmf20210611_97748089 4. Pannus, P., Neven, K. Y., De Craeye, S., Heyndrickx, L., Kerckhove, S. V., Georges, D., . . . Marchant, A. (2021). Poor antibody response to BioNTech/Pfizer COVID-19 vaccination in SARS-CoV-2 naïve residents of nursing homes. medRxiv, 2021.2006.2008.21258366. 5. Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell. 6. Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e1120. 7. Olliaro, P., Torreele, E., & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe. 8. Andreano, E., & Rappuoli, R. (2021). SARS-CoV-2 escaped natural immunity, raising questions about vaccines and therapies. Nature medicine, 27(5), 759-761. 9. Chen, R. E., Zhang, X., Case, J. B., Winkler, E. S., Liu, Y., VanBlargan, L. A., . . . Diamond, M. S. (2021). Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Nature medicine. 10. Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell. 11. McCallum, M., Bassi, J., Marco, A., Chen, A., Walls, A. C., Iulio, J. D., . . . Veesler, D. (2021). SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv. 12. McEwen, A. E., Cohen, S., Bryson-Cahn, C., Liu, C., Pergam, S. A., Lynch, J., . . . Roychoudhury, P. (2021). Variants of concern are overrepresented among post-vaccination breakthrough infections of SARS-CoV-2 in Washington State. medRxiv, 2021.2005.2023.21257679. 13. Sharma, P., Mishra, S., Basu, S., Tanwar, N., & Kumar, R. (2021). Breakthrough infection with SARS-CoV-2 and its predictors among healthcare workers in a medical college and hospital complex in Delhi, India. medRxiv, 2021.2006.2007.21258447. 14. Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . . Stern, A. (2021). Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals. Nature medicine. 15. McEwen, A. E., Cohen, S., Bryson-Cahn, C., Liu, C., Pergam, S. A., Lynch, J., . . . Roychoudhury, P. (2021). Variants of concern are overrepresented among post-vaccination breakthrough infections of SARS-CoV-2 in Washington State. medRxiv, 2021.2005.2023.21257679. 16. McCallum, M., Bassi, J., Marco, A., Chen, A., Walls, A. C., Iulio, J. D., . . . Veesler, D. (2021). SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv. 17.www(dot)forbes(dot)com/sites/carlieporterfield/2021/05/25/breakthrough-covid-infections-after-vaccination-are-rare-cdc-says/?sh=808ea776fcd8 18.Digital(dot)ahrq(dot)gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf 19. www(dot)cdc(dot)gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e3.htm 20. Singh, U. B., Rophina, M., Chaudhry, R., Senthivel, V., Bala, K., Bhoyar, R. C., … Guleria, R. (2021, June 3). Variants of Concern responsible for SARS-CoV-2 vaccine breakthrough infections from India. 21. Sharma, P., Mishra, S., Basu, S., Tanwar, N., & Kumar, R. (2021). Breakthrough infection with SARS-CoV-2 and its predictors among healthcare workers in a medical college and hospital complex in Delhi, India. medRxiv, 22. www(dot)cdc(dot)gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html 23. European Centre for Disease Prevention and Control. Suspected adverse reactions to COVID-19 vaccination and the safety of substances of human origin – 3 June 2021. ECDC: Stockholm; 2021. 24.Assets(dot)publishing(dot)service(dot)gov(dot)uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf?fbclid=IwAR12QuLsxZk-Z__DYPu7stb6w06DeGbdr6mQo3Nwgx4jAK5VBheCE2oh_x0 25. www(dot)gov(dot)uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting?fbclid=IwAR1hIfJ8aC5VzBWRK0hetWWF3qJ4CtBqcDNjz3z_pRbukHzYNX7t15gabRA 26. Torjesen, I. (2021). Covid-19: Pfizer-BioNTech vaccine is “likely” responsible for deaths of some elderly patients, Norwegian review finds. BMJ, 373, n1372. 27. Cloutier, M., Nandi, M., Ihsan, A. U., Chamard, H. A., Ilangumaran, S., & Ramanathan, S. (2020). ADE and hyperinflammation in SARS-CoV2 infection- comparison with dengue hemorrhagic fever and feline infectious peritonitis. Cytokine, 136. 28. Tetro, J. A. (2020). Is COVID-19 receiving ADE from other coronaviruses? Microbes and Infection, 22(2), 72–73. 29. Lee, W. S., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & DeKosky, B. J. (2020). Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nature Microbiology, 5(10), 1185-1191. 30. Ricke, D. O. (2021). Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies. Frontiers in Immunology, 12(443). 31. Föhse, F. K., Geckin, B., Overheul, G. J., van de Maat, J., Kilic, G., Bulut, O., . . . Netea, M. G. (2021). The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. medRxiv, 2021.2005.2003.21256520. 32. Turner, J. S., Kim, W., Kalaidina, E., Goss, C. W., Rauseo, A. M., Schmitz, A. J., . . . Ellebedy, A. H. (2021). SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature. 33.www(dot)pmda(dot)go(dot)jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf#page=16 34. Chandramouly, G., Zhao, J., McDevitt, S., Rusanov, T., Hoang, T., Borisonnik, N., . . . Pomerantz, R. T. (2021). Polθ reverse transcribes RNA and promotes RNA-templated DNA repair. Science Advances, 7(24), eabf1771. 35. Suzuki, Y. J., Nikolaienko, S. I., Dibrova, V. A., Dibrova, Y. V., Vasylyk, V. M., Novikov, M. Y., . . . Gychka, S. G. (2021). SARS-CoV-2 spike protein-mediated cell signaling in lung vascular cells. Vascular Pharmacology, 137, 106823. 36. Suzuki, Y. J., & Gychka, S. G. (2021). SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines. Vaccines, 9(1), 36. 37.Twitter(dot)com/british_airways/status/1405606519631007748 38. www(dot)aappublications(dot)org/news/2021/06/10/covid-vaccine-myocarditis-rates-061021 39. www(dot)reuters(dot)com/world/middle-east/israel-sees-probable-link-between-pfizer-vaccine-small-number-myocarditis-cases-2021-06-01/ 40. www(dot)sciencemag(dot)org/news/2021/06/israel-reports-link-between-rare-cases-heart-inflammation-and-covid-19-vaccination 41. www(dot)msn(dot)com/en-gb/news/world/israel-faces-covid-surge-as-virus-circulates-even-among-vaccinated/ar-AALiKRY?ocid=msedgntp 42. www(dot)reuters(dot)com/business/healthcare-pharmaceuticals/novavax-combined-influenzacovid-19-vaccine-shows-promise-preclinical-study-2021-05-10/ 43. Groß, R., Zanoni, M., Seidel, A., Conzelmann, C., Gilg, A., Krnavek, D., . . . Müller, J. A. (2021). Heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 prime-boost vaccination elicits potent neutralizing antibody responses and T cell reactivity. medRxiv, 2021.2005.2030.21257971. 44. Barros-Martins, J., Hammerschmidt, S. I., Cossmann, A., Odak, I., Stankov, M. V., Ramos, G. M., . . . Behrens, G. M. N. (2021). Humoral and cellular immune response against SARS-CoV-2 variants following heterologous and homologous ChAdOx1 nCoV-19/BNT162b2 vaccination. medRxiv, 2021.2006.2001.21258172. 45. Thacker, P. D. (2021). Covid-19: How independent were the US and British vaccine advisory committees? BMJ, 373, n1283. 46. Bhopal, S. S., Bagaria, J., Olabi, B., & Bhopal, R. (2021). Children and young people remain at low risk of COVID-19 mortality. The Lancet. Child & adolescent health.

6.500 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page