top of page

DE MENSELIJKE WAARDIGHEID

SPEECH DOOR PETER VANDERMEERSCH, voorbereid voor de Mars voor Vrijheid op 21/11/21 in naam van The Human Side, maar helaas niet uitgesproken omdat de demonstratie voortijdig werd afgebroken.
DE MENSELIJKE WAARDIGHEID


Wanneer een systeem afglijdt naar immorele en totalitaire diepten,

wanneer een systeem delen van de eigen bevolking uitsluit,

wanneer een systeem ingrijpt in de individuele gezondheid van de mens,

wanneer een systeem werkt via dwang, boetes en pasjes,

wanneer een systeem de tegenstem in de kiem smoort,

kortom wanneer een systeem ingrijpt in de vrije wil van het individu


dan is het meer dan ooit onze plicht als mens

om onze menselijke waardigheid hoog te houden,

om in onze kracht te gaan staan en te blijven staan,

om afstand te nemen van een dergelijk systeem.


Onze menselijke waardigheid is een onaantastbaar goed

dat we onder geen enkel beding kunnen en mogen afgeven.


Onze menselijke waardigheid bestaat erin dat we in staat zijn om zelf te denken,

om zelf op zoek te gaan naar informatie,

om zelfstandig een eigen oordeel te vormen

en van daaruit ook zelfstandig te handelen.


Worden we niet zelf actief

en stappen we mee in het ons van bovenaf opgelegde verhaal

dan verliezen we onze menselijke waardigheid.

We ont-menselijken dan onszelf.


De vrijheid die men ons voorhoudt is geen werkelijke vrijheid!

Men vraagt ons mee te stappen in een onlogisch verhaal

en noemt dit solidariteit en verantwoordelijkheid.

Het niet volgzaam meegaan wordt egocentrisme en onverantwoordelijkheid genoemd.


De gezondheid van ons allen kan nooit een zaak zijn die vanuit een collectief of de overheid wordt bepaald.

De individuele gezondheid is net het punt waar het individu de grootste verantwoordelijkheid moet krijgen en zelf keuzes mag maken.

Wanneer we dit doen, dan pas nemen we onze verantwoordelijkheid op en zijn we echt solidair.


Afstand nemen van een immoreel en totalitair systeem doen we niet door dit systeem te bevechten.


Afstand nemen doen we door op een geweldloze manier zelf een betere vorm te ontwikkelen, door een nieuwe cultuur op te bouwen die gedragen wordt:


door verbinding in plaats van isolatie,

door warmte in plaats van kilte en hardheid,

door eerlijkheid in plaats van leugens,

door het open gesprek in plaats van eenzijdige propaganda,

door polariteitsvrije communicatie in plaats van polarisering en tweedeling,

door bezieling in plaats van controle en macht,

door meer bewustzijn te ontwikkelen in plaats van vernauwing of massahypnose,

door introspectie in plaats van projectie,

door zelf te denken in plaats van voor ons te laten denken,

door inhoud in plaats van leegte,

door de mens te bekijken als een spiritueel wezen in plaats van een louter mechanisch wezen,

maar vooral door menselijke waardigheid in plaats van ontmenselijking.


Op de ruïnes van de huidige systemen dienen we deze nieuwe ideeën te zaaien. De bodem ligt meer dan klaar om deze nieuwe visies en idealen te laten kiemen.


De toekomst is aan een maatschappij die niet meer van bovenaf bepaald wordt,

aan een maatschappij waarin het individu zijn gezondheid, zijn bewustzijn en zijn integriteit meer en meer in eigen handen zal nemen.


En die integriteit begint bij elk gesprek en elke handeling die we vandaag reeds stellen.


Wat er ook op ons afkomt, en waar men ook mee dreigt,

er is geen kracht opgewassen tegen een verzameling van individuen die in zijn menselijke waardigheid staat en blijft staan,

die zelfstandig denkt en een nieuwe cultuur wil opbouwen op basis van meer bewustzijn, meer verbinding en echte innerlijke vrijheid.


Peter Vandermeersch

voor The Human Side

21/11/2021485 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page